סגן שר הבריאות: "היה רועה נאמן לרבבות תלמידים שזכה להעמיד במשך שנים רבות, במסירות נפש, ביגיעת התורה, במעשי צדקה וחסד מופלאים". ח"כ אייכלר: "ביתו היה מפעל חסד". אלי ישי:"מי ייתן לנו תמורתו"

סגן שר הבריאות ח״כ יעקב ליצמן פרסם הודעת אבל על פטירתו של מרן הגאון הגדול רבי שמואל אוירבך זצוק”ל "יחד עם כל בית ישראל אני משתתף באבל הכבד בפטירת מרן הגאון הגדול רבי שמואל אוירבך זצוק”ל, ראש ישיבת מעלות התורה ומראשי עולם התורה בדורנו. בפטירתו איבדה היהדות החרדית אחד ממנהיגיו הדגולים. בהנהגתו היה רועה נאמן לרבבות תלמידים שזכה להעמיד במשך שנים רבות, במסירות נפש, ביגיעת התורה, במעשי צדקה וחסד מופלאים ומתוך דאגה לעולם התורה והישיבות. תנחומים לרבבות תלמידיו שצועדים לאורו וכואבים את האבידה הגדולה ליהדות החרדית".

ח"כ הרב ישראל אייכלר ביכה את הסתלקותו של מרן הגאון רבי שמואל אויערבך זצ"ל ראש ישיבת מעלות התורה "ציון במר תבכה וירושלים תתן קולה כי אבד כלי חמדתה. כתרה של תורה חבש אפר תחת פאר. ויי להאי שופרא דבלי בארעא. השליך משמים ארץ תפארת ישראל".

עוד הוסיף ח"כ אייכלר "היהדות החרדית בארץ ובגולה מתאבלת על שריד דור דעה ענק מארזי הלבנון אשר נגדע, מרן הגאון האדיר רבי שמואל אויערבך זצ"ל בנו הגדול של מרן פוסק הדור רבי שלמה זלמן זצ"ל. הלא תדעו כי לצד גדלותו המקיפה בכל חלקי התורה, התברך בלב חנון ורחום ופתח את דלתו וליבו לכל פונה ונזקק, דל ואביון, ולא השיב פני יהודי ריקם. ביתו היה מפעל חסד של הרבנית הצדקנית מרת רחל ע"ה בתו של רבי פנחס אליעזר פקשר זצ"ל חתן סבינו הגדול רבי מאיר אייכלר זצ"ל. יקוצו וירננו שוכני עפר".

יו"ר יחד השר לשעבר אלי ישי אמר הערב "בצער רב התבשרנו עם צאת השבת על הסתלקותו הפתאומית של מרן הגאון הגדול הגר״ש אוירבעך זצוק״ל. פקחותו העצומה, שליטתו בכל רזי התורה ויראתו שקדמה לחכמתו, היו כמגדלור רוחני עבור הציבור כולו. יחד עם המוני בית ישראל זכיתי להתברך ולהינות מעצתו פעמים רבות. מי ייתן לנו תמורתו".

השר אורי אריאל יו״ר האיחוד הלאומי אמר "לכתו של הרב שמואל אוירבך זצ"ל היא אבידה גדולה לעולם התורה, הישיבות ומוסדות התורה. דבריו שנשמעו בישיבת מעלות התורה אותה הוא הקים ישארו עם מורשתו לצד שקידתו העצומה בתורה אותה העביר במסירות נפש לרבבות תלמדיו, שהיו לו כבנים ותמשיך להאיר את דרכו של העם היהודי".

ראש העיר ירושלים ניר ברקת משתתף בצער על פטירת מרן רבי שמואל אויערבך זצ״ל ראש ישיבת מעלות התורה. "הרב אויערבך היה מחשובי רבני העיר ונצר שושלת משפחת רבנים ירושלמית עניפה ומנהיג לרבבות תלמידים. יהי זכרו ברוך".