מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום ראשון י' אדר תשע"ח

ערים שמוקפות חומה מימות יהושע בן נון, קוראים מגילה ביום ט"ו באדר, דהיינו ביום ששי השבוע.

ערים שאינן מוקפות, קוראים בארבעה עשר.

עיר שהיא מסופקת, הרמב"ם כותב הולכים אחרי רוב העולם, דהיינו קוראים בארבעה עשר.

היו כאלה שהיו קוראים בבני ברק יומיים, אבל מתברר שאין צורך, אלא קוראים רק יום אחד בלבד.

פעם הרב דבליצקי שיהיה בריא אמר לי: 'רק החזון איש סובר כך'. וגם אחר כך כתב (הרב דבליצקי) קונטרס על זה, וכתב שם, שבימינו גם ה'חזון איש' מודה שאין צריך לקרוא יומיים.

לגבי העיר באר שבע – הרב עובדיה היה אומר לכתחילה לקרוא יומיים, ואחר כך חזר בו, ופסק שקוראים בארבעה עשר בלבד.

רק אולי ביפו ובטבריה וכמה מקומות כאלו, קוראים בשני הימים. אבל בשאר המקומות, קוראים רק ביום ארבעה עשר בלבד.