"שופטת חרדית"? זו תופעה של "אשר קרך בדרך" / יתד נאמן

בטיט או בדם: על רקע סערת המסרונים והפרסומים המביכים על התנהלות מערכת המשפט, מתפרסם הבוקר בביטאון 'דגל התורה' מאמר תקיף על היוזמות המסוכנות שמובילה שרת המשפטים, איילת שקד / המאמר המלא - בפנים

מלחמת עולם ניטשה על איוש תפקידי השופטים בערכאה השיפוטית העליונה. כיפופי הידיים בין שרת המשפטים איילת שקד לנשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות, הסתיימה בפשרה. שקד הצליחה להכניס את המועמד השמרני שלה הפרופ' אלכס שטיין בעל הנטיה הימנית המתנגד לאקטיביזם השיפוטי של השופט אהרן ברק, ולעומתה הצליחה השופטת חיות למנות את השופט עופר גרוסקופף התואם את עמדותיה.

עצם העובדה שיש כאן התמודדות בין שתי השקפות עולם מנוגדות, שביניהן ניטש קרב איתנים – מי ימנה, מבהירה היטב שבית המשפט איננו אוביקטיבי. כל שופט מכריע לפי נטיית ליבו, ולזה בדיוק מתכוונים אלה שנאבקו למען מינויו. הורדת הידיים הפוליטית הזו חושפת את מערכת המשפט הישראלית במלוא נמיכותה ורפיסותה. היא מחדדת את האבסורד, עד כמה חוקי הערכאה נעים ונדים כעצים ברוח מצוייה, לפי רוח אפו של השופט.

איוש משרת השופטים לפי האג'נדה שלך, בעיקר בערכאה העליונה, מאפשרת לך לקבוע את אורח החיים בישראל. הסובייקטיבית הזו מפחידה, כשדעתם ונטיית ליבם האישית של אנשים, עלולים להכריע מי יאבד את ממונו ומי יתעשר, חירותו של מי תשלל ומי ייצא לחופשי מבין הסורגים. המטוטלת משנה כיוון לפי נטיית ליבו של השופט, לפי מזג האישי שלו ולפי המזג השיפוטי. הוא מושפע מהשקפת עולם פרטית שגיבש לעצמו, ובתוך תחומי המגרש המשפטני, הוא רשאי להגג ולפסוק לפי שיקול דעתו. אם הוא "ליברלי", יהיו פסקיו "ליברלים". אם הוא "שמאלן" הוא יטביע את שמאלניותו במערכת המשפט ואם הוא חובש כיפה, יתכן שהוא ידוג את הכרעותיו מתוך "המשפט העברי". לשופט עצמו, לעברו ולהשקפת עולמו, יש משקל רב בהכרעת דין. 

 אמנם גם החשיפות האחרונות מטילות כתם לבן של אבק סמיך ומכתימות את גלימת השופטים הכהה והמלומדת. המאורה המשפטית הולכת ונחשפת בריקבונה. זה עתה פורסם בתקשורת כי לשופטת חשובה הוצע תפקיד היועה"מ לממשלה תמורת סגירת תיק. על אף שהשופטת יידעה את נשיאת ביהמ"ש העליון, שתיהן לא דיווחו על "הצעת השוחד" לרשויות. זו לא שאלה של "חוקי או לא חוקי", אלא ענין של ריח. בצל הביקורת על "השתיקה וההשתקה" הזו, נחשפה השערוריה של החלפת הודעות כתובות בין החוקר לשופטת בתיק בזק שמאיים על ראה"מ נתניהו. החוקר תאם מראש עם השופטת בכמה זמן יוארך מעצר החשודים ומבקש ממנה "להראות מופתעת". בערב פורים המסכות נפלו, איזה "ונהפוכו": שופטים חשודים, חשודים משתחררים. דור ששופט את שופטיו.

אבל לא זו הבעיה האמיתית של בית המשפט, הליקוי הוא בשורש, בעצם היות החוק יציר כפי אנוש. במהות. זה שונה לחלוטין ממהותה של מערכת הפסיקה התורתית:  דיין בבית הדין, בניגוד לשופט בבית המשפט, חייב לשפוט לפי חוקי התורה. הוא אינו יכול להפעיל את הגיונו הפרטי ואת נטיות ליבו. הוא מברר את הסוגיה, צולל לעומקה, מלבן את פרטיה – ודולה מתוכה את המסקנה: מה אומרת התורה על כך? מה רצון הקב"ה? דיין רק מוציא לפועל את מה שנפסק בתורה בכוח. אין מקום לחשיבה ולהגיון שלו, או למצב רוחו באותו בוקר, כשם שאין מקום לסולם ערכים פרטי ואנושי. לכן החקיקה המשפטית והפסק ההלכתי הם שני קווים מקבילים שלעולם לא יפגשו, ואולי אפילו אינם מקבילים.

זאת הסיבה שהפנייה לערכאות כל כך חמורה מנקודת מבט יהודית. הרמב"ם בהלכות סנהדרין, פרק כ"ו, הלכה ב', מציין כי "כל הדן בדייני עכו"ם ובערכאות שלהן אע"פ שהיו דיניהם כדיני ישראל, הרי זה רשע וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת משה רבינו שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם (שמות כא,א) לפניהם, ולא לפני עכו"ם, לפניהם ולא לפני הדיוטות". גם השולחן ערוך בחושן משפט, סימן כ"ו, הלכה א' קבע: "אסור לדון בפני דייני עכו"ם ובערכאות שלהם אפילו בדין שדנים בדיני ישראל ואפילו נתרצו שני בעלי דינים לדון בפניהם אסור וכל הבא לידון בפניהם הרי זה רשע וכאילו חרף וגידף והרים יד בתורת מרע"ה".

החוק הישראלי, גם אם ינוהל ע"י שומרי תורה ומצוות, ישאר חוק של ערכאות. כי ערכאות, עם כיפה ובלעדיה, הן ערכאות. הפקדתן בידי חובשי כיפה לא תגהץ את הגיבנת הרוחנית שבמהותן. גם משפטן דתי, מעצם מהות תפקידו, מחוייב לחוק הישראלי, לא לחוקי תורתנו הקדושה. זה שהוא מביא באמתחתו לצנרת המשפטית החילונית מעט סוביקטיביות יהודית אמיתית מול רוח החוק הלא יהודית, עדיין אינה הופכת חוקי ערכאות לחקיקה יהודית. אפילו אם הייתה המערכת החילונית מתנהלת על פי חוקי התורה, ע"י אותם אנשים, היו אלה ערכאות. גם אם אנשים אלה היו מכריעים על פי דין תורה ממש, אלה הן ערכאות. אף אם יכסו בכיפה או בפאה נכרית את קרחתם היהודית, ישארו דל משפטי גאה.

בתהליך המינויים האחרון התמנתה בין השאר גם מה שהתקשורת כינתה שופטת חרדית ראשונה. מלבד הפירצה הנוראה והלגיטימציה הניתנת לערכאות ב"מינוי שופטת חרדית", מדובר באיל ברזל שמנסה לנתץ חומות שהיו עד כה בלתי עבירות, להפיל מחיצות שמגוננות על הציבור החרדי. בדברים שנשאה לאחרונה שרת המשפטים בכנס נשים שאירגן אתר אינטרנט "חרדי", היא חשפה את החלטה למנות "שופטת חרדית ראשונה": "מדובר במהלך חברתי תקדימי". עוד הבהירה כי היא רואה בכך "אתגר מיוחד כדי שהנשים החרדיות תוכלנה להתקדם במשק ובכלכלה ולהוביל יוזמות חברתיות חשובות, לא פחות מגברים". לא מדובר רק במינוי משפטי אלא ניסיון לשנות את הציבור החרדי ולפרוץ את גדרותיו. אם מדובר בשופטת "חרדית" גם הסכמה לשתף פעולה עם מהלך כזה, הוא הכנסת הראש מרצון לתוך הגיליוטינה, לא רק הראש הפרטי אלא הראש של הכלל. זה מהלך חריג ושובר מוסכמות. זה הרבה יותר חמור מעצם הערכאות, כי מדובר כאן בשבירת הסכר, באג'נדה "חרדית" חדשה. 

כאשר היהודים בשושן נהנו מסעודת אותו רשע ונגזרה הגזרה, רץ אליהו הנביא אל אבות העולם ובקש "לעוררם" לתפילה. כשהגיע אל משה רבנו, מספר המדרש, אמר לו משרע"ה: "אם בטיט נחתמה האגרת, תפלתנו נשמרת. ואם בדם נחתמה, מה שהיה הוא"! עד כאן לשון המדרש.

מהו הטיט ומהו הדם? המהר"ל (אור חדש עמ' קמד) מבהיר שהאדם הוא עפר מהאדמה, טיט! בגלל היותו עשוי מחומר, הוא נמשך אחר יצריו וחוטא. אך לעיתים האדם הוא מושחת בנפשו. הוא כושל בעוונו כי השיטה שלו מושחתת. הוא עושה זאת במרד ובמעל, כי הוא מאמין בשיטה! יש לו אג'נדה, מהלך חברתי תקדימי, אתגר מיוחד, הוא מצהיר – כך צריך להיות! הבעיה שלו נמצאת בנפש, "הדם הוא הנפש". גזירה כזו שנחתמה בדם, אי אפשר לשנות!!!

כאשר מדובר בשותפים לדבר מינוי שמוכנים להנות מסעודתה של אותה ערכאה, זה כבר חב לאחריני. כאשר השרה מחפשת נחשלים בדרך, ומוצאת על מי להדביק תואר "שופטת חרדית",  זו תופעה של "אשר קרך בדרך", שהשתיקה לא יפה לה. אין זו שאלה של אדם זה או אחר שהחלטתו הפרטית איננה ענין ציבורי, אלא התבוננות על תהליך מעורר דאגה שמפעיל רעשנים מעוררים, המשמיעים קול מחיה או מחאה. 

15 תגובות

יש להקדים בוודאי שהעניין צריך להיות נידון אצל הפוסקים
וטרם שמענו דעתם דעת בעה"ב היא
שבדיוק כמו חכ"ים 'מחוקקי חוקים' אנו נאלצים לשלוח
נאלצים אנו לשלוח גם 'שופטי' 'חוקים'
כשאין הכוונה לדון כחוקי הגויים כלל
אלא להציל את המשפט המתקיים ממילא בדינהם

שפתיים ישק
כל מילה פנינה.
מאמר אמיתי, שנוגע ומעמיד את הדברים בהשקפה הנכונה.
יישר כוח לאתר JDN על הבאת הדברים.

בושה.
לומר על מערכת המשפט שהיא קו בכלל, אפילו שאיננה מקביל, זה בזיון לתורה.
הם לא רק לא קו אלא אפלו לא נקודה רק ביאוש מצחין ומרקיב

לא מתמצאת בהלכה הנוגעת לסוגייה זו, אך אם יש היתר הילכתי לשמש כשופטת בערכאה אז אני לא חושבת שיש בזה בעייה רק בגלל שזה שובר מוסכמות, ישנם הרבה מוסכמויות שהם ללא בסיס הילכתי וסתם אוסרות דברים המותרים ע"פ דין, ומוטב שמוסכמות כאלה תשברנה…
בעניין זה, אינני יודעת מהי ההלכה וע"כ איני מביעה דעה בעניין

ששמאלנים ישפטו נגדנו??????????.

אכן פירצה נוראה!

הבעיה שכל ה'אשר קרך' הללו כבר רגל וחצי מחוץ לציבור.

מילים כדרבנות!!! לצערנו אנשי תקשורת המכנים עצמם חרדים (דוגמת אותו אתר אינטרנט) מעלים על נס את היות אתה אשה נכדה לרבנים חשובים, (כאילו ואת רשותם קיבלה ודעתם שאלה לפני שרצה לזרועות הערכאות).
כל אותו כנס מדובר נולד מתוך מטרת קידום אג'נדה חילונית רדיקלית, ולפי גישה זו כמובן שאין מקום לציות עיוור לדעת תורה עפ"ל רח"ל.
על זה נאמר מהרסייך ומחריבייך…
כל הכבוד על הטור המבטא נכונה ומייצג נכוחה את דעת התורה, על מנת שגם אנו פשוטי העם לא נטעה ודעתנו לא תוסח, להשתתף ח"ו בסעודתו של אותו רשע

הכל נכון, הבעייה הקטנה מאוד, השולית.. היא ש"כבוד השופטת" ומשתתפי האירוע הנ"ל כבר מזמן לא מנויים על יתד נאמן וגם לא כל כך מעניין אותם מה הם כותבים.
קוראי יתד נאמן, מנגד, לא מתכננים להיות מחר שופטים, כך שהסוסים כבר מזמן ברחו מהאורווה ..

לידיעת הכותב הנכבד, על פי דין תורה יש לדיין הרבה סמכות לדון על פי שיקול דעתו, אבל כאשר הכתב הוא בור גמור בדיני התורה הוא יכול ללהג כרצונו, וההמון הנבער עונה אחריו אמן!
זה כמובן לא סיבה להשוות בין דין בבית דין כשר לבין בתי המשפט שימינם ימין שקר.
ולבושתנו, האשר קרך האמיתי הוא שפעמים גם בבתי דין תורניים נעשות עוולות נוראיות, ואכמ"ל.

ומה עם התגובה על מינוי השופטת החרדית במרכאות כפולות?? כולכם מפחדים להגיב?? מה קרה מפני שהיא טוקר? וכל ראש ישיבת חברון??
אם הייתה איזו בוזגלו או דרעי או גואטה מסתמא כל כותרות העיתונים יום למחרת היו יוצאים בכותרות ענק:"שומו שמיים" המודיע, יתד הלא נאמן, המבשר, משפחה ועוד ועוד , אלא שכאן מדובר באנ"ש ולהם מותר הכל , ובנוסף היא גאה לספר שבנה התגייס לגבעתי!!!
בושות וחרפות למשפחתך, לראש ישיבת חברון ולכל המגזר החרדי שאת מתיימרת להיות שייכת אליו(אף על פי שאני חושבת שאת ממש לא שייכת) ועוד לכתוב למדה בוולף ב"ה אני בטוחה שהרב וולץ זצ"ל שהקים אתו מתהפך בקברו מצער , אז קדימה כל הרבנים והלבלרים תקימו קול צעקה גדולה ומרה ותתריעו בפני הסכנה!!!!

מי אמר שהמשפחה החשובה מגבה??? אולי גם הסבים מתהפכים בקיברם?? והחיים מתהפכים במיתתם! לא צריך לרקד על הדם! המשפחות החשובות לא עודדו מעולם ללכת למערכת המשפט וגבעתי..
שנזכה לראות ולרוות רק נחת מילדינו ומעצמנו…

לשם שינוי המאמר נכון ומדוייק.

אין התר הלכתי לאיש או אישה יהודים לשפוט בערכאות. זה ממש מרים יד בתורת משה כמ"ש הרמב"ם. ממש עצוב ומקומם שיש דברים כאלו.

השופטת ה"חרדית" עוברת הן על איסור ערכאות והן על האיסור לאשה לדון.
מלבד זאת, אינני מבין איך היא תתמודד מול הסתירה בין ההלכה לתורה?

אין אני מבין מדוע ישנו הבדל בין בית דין תורני לבית משפט, שכן גם לרבנים שונים יש גישות שונות המבוססות על רצון הקב״ה ותורת ישראל, הטענה פה איננה משווה באמת את מערכות המשפט אלא עוסקת בקשוי של שופטת אישה ״חרדית״

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *