מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום שלישי י"ב אדר תשע"ח

מי שהוא אָבֵל בר מינן ואפילו בתוך ה'שבעה', חייב לקיים מצוות 'משלוח מנות' ו'מתנות לאביונים', כי הוא חייב בכל המצוות.

ולגבי לשלוח לו מנות, 'בן איש חי' אומר לא ישלחו, אבל המנהג היום לשלוח. אבא זצ"ל גם כתב ככה שאפשר לשלוח לאבל, וגם הרב עובדיה כותב ככה.

ואפילו אם תרצה לומר כמו ה'בן איש חי' שאין לשלוח מנות לאבל, אפשר על כל פנים לשלוח לאשתו [של האָבֵל] ולכל מישהו אחר במשפחה, וגם ה'בן איש חי' מודה בדבר הזה.

**

בליל פורים וביום פורים, ילבשו בגדים נאים.
ואם אפשר, ילבשו בגדי שבת או בגדים אחרים מיוחדים.