שערי עיתוני היהדות החרדית ליום רביעי, י"ג באדר ה'תשע"ח