דִּבְרֵי הַצּוֹמוֹת וְזַעֲקָתָם: היום חל צום תענית אסתר, שנקבע לזכר הצום שהונהג בימי מרדכי ואסתר כדי להינצל מגזירת המן. תענית אסתר לא נקבעה בגלל ומהסיבה הזאת הלכותיה שונות מאלו של הצומות האחרים • בפנים: זמני היום, הלכות ומנהגים

זמני יציאת הצום, ע"פ סדר א' ב'

אלעד – 17:54
אשדוד – 17:56
באר שבע וצפון הנגב – 17:58
בית שמש – 17:54
ביתר עילית– 17:59
בני ברק וגוש דן – 17:56
חיפה והקריות – 17:56
טבריה והגליל התחתון – 17:51
ירושלים – 17:58
נתניה ואזור השרון – 17:54
צפת והגליל העליון – 17:56
רחובות והשפלה – 17:56

פורים כפורים: סגולות בדוקות לפורים ולתענית אסתר


מקצת דיני היום:

הצום שונה משאר הצומות מאחר ואינו נקבע בגלל אבל (כצומות עשרה בטבת, שבעה עשר בתמוז ותשעה באב וצום גדליה) אלא זכר לצום שצמו אבותינו בימי מרדכי ואסתר, לכן צום זה קל יותר משאר הצומות, ולמי שחש שלא בטוב הקלו יותר מבצומות האחרים.

חולה (אפילו שאין בו סכנה), מעוברת ומניקה, ויולדת כל ל' יום – פטורים מהתענית.

הציבור אומר 'עננו' רק במנחה. הש"ץ אומר (בחזרת הש"ץ) 'עננו' בברכה בפני עצמה בין ברכת 'גואל ישראל' לברכת 'רפאנו',

קוראים 'ויחל' בשחרית ובמנחה גם אם יש רק שלושה מתענים.

מחצית השקל:

נותנים 'מחצית-השקל' לצדקה ביום התענית לפני מנחה, זכר למחצית-השקל שקשורה לנס פורים, "הקדים שקליהן לשקליו". ומה שיעור מחצית השקל ראו בהרחבה כאן.