מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום תענית אסתר י"ג אדר תשע"ח

כתוב על יום פורים (ירושלמי מגילה פ"א ה"ד): "כל הפושט יד נותנים לו". היום הרבה מחפשים סגולות או באבא או רב, אבל תדעו שהבאבא האמתי זה אתם!

ולכן כל אחד ואחד יישב בבית, וביום פורים יקום מוקדם קצת לפני עמוד השחר, יקרא כמה פרקי תהלים ויתן צדקה, ויתפלל: תעזור לי בדבר הזה או ברפואה הזאת וכדו'.

היה חכם גדול בג'רבא – רבי חויתה שלי ע"ה (אחיו של רבי מקיקץ שלי ע"ה), שהיה מיוחד ובקי בקריאת כף היד, והוא אמר: בתפלה יכולים לשנות הכל, וגם השרטוטים ישתנו בזכות זה.

והוא היה יכול לראות דברים ביד שלו, אבל לא רצה לראות, כי "תמים תהיה עם ה' אלקיך" (דברים י"ח י"ג), תתפלל בלי שום ידיעות ודברים אחרים.