אם עד עכשיו לא היה כלום כנראה שאין כלום ואין כלום. הבור ריק אין בו מים, עקרבים ונחשים יש בו. גם לא יהיה כלום אם לא יפרקו את הממשלה הזאת לאלתר.