מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום ראשון י"ז אדר תשע"ח

אמרו חכמים: לעולם יזהר אדם בתפילת המנחה, שהרי אליהו הנביא לא נענה אלא בזמן תפילת המנחה.

וכמו שקראנו אתמול בהפטרה: "ויהי כעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר.." איזו מנחה? אם הכוונה מנחה של הקרבן שלו, הרי עוד לא הקריב, כי אחר כך שמו ארבעה כדי מים וכו', ורק אחרי זה: "ותיפול אש ה' ותאכל את העולה", א"כ, מה זה כעלות המנחה? אלא הכוונה בעלות המנחה בירושלים, כלומר כשמקריבים קרבן התמיד של בין הערביים, אותו זמן התפילה מקובלת.

אמרו רמז: "למנצח לבני קרח מזמור" {שזה המזמור הפותח את תפילת מנחה} – אפילו אם תהיה עשיר כמו קרח, כשהגיע זמן מנחה, תפסיק את כל השטויות שלך ותתפלל.