מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום שני י"ט אדר תשע"ח

האשכנזים נוהגים לומר "גאל ישראל" בלחש, ואומרים בקול: "ברוך אתה השם" וזהו, ותשקע האש…

ולמה הם עושים ככה? כי הם חוששים שאז יצטרכו לענות אמן ואז זה יהיה הפסק בין 'אמת ויציב' ובין העמידה, לכן אומרים את החתימה בלחש, שלא יתחייבו כלל בעניית ה'אמן'.

ולמעשה, לא צריכים לענות אמן, וגם המשנה ברורה לא אמר את העצה הזאת לחתום בלחש. זו עצה חדשה שנתחדשה בדור שלנו. הרבה מחכמי האשכנזים אמרו שזה לא נכון, אלא הנכון שגם את המלים: "גאל ישראל" יש לומר בקול רם.

ויש כאלה אומרים: ברוך אתה ה' גאל… {ואת תיבת 'ישראל' אומרים בלחש}. מה זה גאל? גאל את הערבים?! גאל ישראל צריך לומר.

אבל במנחה, אם אדם אמר: "ה' שפתי תפתח.." אבל עוד לא התחיל ברכה ראשונה, ושמע קדיש או קדושה, הרב 'בן איש חי' אומר שיכול להפסיק שם ולענות, ואחר-כך יחזור עוד פעם: "ה' שפתי.."