ברור הוא ממתין מה יקרה עם החקירות של ביבי כדי להתמודד בבחירות לכנסת אם יוגש כתב אישום על ביבי.