מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום שלישי י"ט אדר תשע"ח
יום פטירת הגה"צ והחסיד רבי שמעון חירארי זצ"ל.

הכלים של פסח, לכתחילה כדאי שיהיו חדשים, שלא השתמשו בהם כל השנה.

ואם רוצה להשתמש בפסח בכלים שנשתמשו בהם במשך השנה, צריך ללמוד את ההלכות של הכשר הכלים: מה נקרא כלי ראשון, מה נקרא כלי שני, זה היה על האש זה לא היה על האש, ולעשות להם הגעלה כמו שצריך.

ויש דברים שהגעלה לא מועילה להם, כמו מיקרוגל. מיקרוגל הזה כמה שמנסים לרפא אותו הוא לא 'נרפא', לכן לא כדאי להשתמש בו.

וחוץ מזה, שיש בו גם חשש של סרטן, הוא מסרטן. לכן אם אדם יוכל, לא ישתמש בו כל השנה אלא יזרוק אותו.

מיקרוגל, לזרוק אותו בגל {אבנים}.