מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום רביעי כ' אדר תשע"ח

מי שיוצא בימים האלה לשוק ורואה פרי חדש, יקנה וישמור אותו לבדיקת חמץ.

יש כמה פירות חדשים שרק בארץ ישראל הם זריזים להתבשל, בחו"ל אין דבר כזה.

השסק למשל, בא רק אחרי פסח, והענבים מגיעים רק בשבת 'שלח לך' שקוראים בה: "והימים – ימי ביכורי ענבים"…, והאבטיח – רק אחרי תשעה באב, וכאן בארץ ישראל כל הפירות זריזים, כולם ממהרים.

לכן נקראת: 'ארץ הצבי' – שממהרת לבשל פירותיה.

אז אדם לא יביא אותם הביתה מעכשיו ויאכל, ואחר-כך בליל בדיקת חמץ לא יהיה לו פרי חדש לברך עליו… אלא ישאיר אחד מהסוגים בשבילו במיוחד, ולא יברך עליו עדיין, כדי שבליל בדיקת חמץ לפני שיתחיל לברך: "אשר קידשנו במצוותיו וציונו על ביעור חמץ", יברך ברכה ראשונה על 'פרי העץ' ו'שהחיינו' ויכוין בברכת 'שהחיינו' גם על הבדיקה, ויאכל מעט.

וככה ייצא לדעת כל הפוסקים.