שערי עיתוני היהדות החרדית ליום ראשון, כ"ד באדר ה'תשע"ח