רשות המסים ערכה מבצע ביקורת בצפת ובסביבה. המבקרים ערכו תצפית על מוכר מוצרי הנעלה בשוק הפתוח באחד מהיישובים באזור ולאחריה ביקורת ונמצא כי למוכר אין כלל תיק ברשות המסים והוא אינו מנהל ספרים. המוכר הסביר "אני בודק את הכדאיות"

רשות המסים ערכה מבצע ביקורת בצפת ובסביבה. במסגרת המבצע, שנוהל על ידי פקיד שומה צפת, התבצעו 167 ביקורות בעסקים ממגוון תחומים, מהן עולה כי כ- 7% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין.

המבקרים ערכו ביקורת אצל קבלן שביצע עבודות בראש פינה. מבדיקת מסמכים ותשאול הלקוחות עולה כי הקבלן קיבל 3000 ₪ במזומן מתוך עבודה של 10,000 ₪. הסכום לא נרשם בספרי החשבונות. הקבלן הסביר "עבדתי יומית, לא ידעתי שצריך להוציא קבלה". הקבלן נחקר והוטל עליו קנס מנהלי.

ביקורת שנערכה אצל חברה להשכרת מבנים באחד מהכפרים באזור שכללה גם תשאול שוכרי מבנים, העלתה כי במקום לא נרשמות הכנסות. בדיקה מעמיקה של ספרי החשבונות גילתה כי סכום של כ- 150,000 לא נרשם כלל. מנהל החברה טען "אני מוציא חשבונית פעם בכמה חודשים".

אצל עורך דין באחד מהיישובים באזור נמצא צ'ק בסך 400,000 ₪ שהתקבל יום לפני הביקורת ולא נרשם. עורך הדין הסביר "הצ'ק מהווה פיקדון עבור מכירת דירה, הפקידה בשבעה, כשהיא תחזור היא תוציא קבלה". מבדיקת תנועות עובר ושב של עורך דין מקרית שמונה נתגלה כי הוא לא רשם כ- 9000 ₪. עורך הדין טען "כנראה טעות אנוש".

המבקרים ערכו תצפית על מוכר מוצרי הנעלה בשוק הפתוח באחד מהיישובים באזור ולאחריה ביקורת ונמצא כי למוכר אין כלל תיק ברשות המסים והוא אינו מנהל ספרים. המוכר הסביר "אני בודק את הכדאיות של העסק". באות שוק פתוח נערכה ביקורת גם אצל מוכר תכשיטים ומוצרי ונמצא כי ההכנסות של יום הביקורת לא נרשמו כלל. המוכר טען "אני אוסף כמה לקוחות ביחד ואז רושם".

פעילות הביקורת באזור נערכה כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים נגד מעלימי מס והון שחור, במסגרת המדיניות להגביר את פעילות האכיפה ולשפר את כושר ההרתעה, בין היתר ע"י עריכת מבצעי שטח שמטרתם להביא לדיווחי וגביית מס אמת ולהגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.