מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום ראשון כ"ד אדר תשע"ח

צריכים לשמור את הפסח, וזה הרבה יותר חמור משאר החגים. למה? כי בפסח חמץ אוסר במשהו, ותערובת קטנה אוסרת את הכל, ואילו בשאר החגים יש הרבה קולות, כמו למשל בסוכה וכדו', אבל בפסח אין דבר כזה.

ולא כדאי להשאיר חמץ בבית בפסח בכלל. ואם נשארו לך קצת שימורים בפסח, אל תשאיר אותם במקרר (אמנם היום אומרים שהם לא ממש חמץ, אבל בוודאי שיש בהם חשש חמץ), כי זה לא טוב, וצריך להוציא את החמץ מהבית.

וככה היה אומר רבי נסים כהן ע"ה (שו"ת מעשה נסים ח"א סי' קע"ה-קע"ו), שמי שאין לו צורך להשאיר חמץ בפסח אז שישמיד אותו.

אבל אלה שיש להם חנויות וכדו', צריכים לעשות מכירה ואין להם ברירה.

ולעניות דעתי גם מי שמוכר את החמץ, צריך לסגור את החדר ולא להשאיר אותו פתוח בפסח.