.

יהודי תושב אוסטרליה ששהה השבוע בישראל פנה בשאלה אל הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו, שיורה לו האם הוא יוכל לברך את ברכת האילנות לפני ראש חודש ניסן, היות והוא חוזר עוד השבוע (לפני ראש חודש ניסן) לאוסטרליה.

הרב הראשי הגר"ד לאו פסק לו שיוכל לברך ברכת האילנות השבוע, קודם ראש חודש ניסן.

בתשובתו נימק הרב הראשי כי היות ובאוסטרליה עונת הפריחה היא בתקופה אחרת, וכיון שעפ"י דברי הראשונים ניתן לברך את הברכה ב"יומי דניסן", לכן אף ימים אלו נקראים "יומי דניסן" שאפשר לברך בהם ברכת האילנות.