חילופי גברי בסיעת ש"ס: שר הדתות, דוד אזולאי, התפטר מהכנסת אך ימשיך בתפקידו במשרד הדתות. בנו, ינון אזולאי, יושבע לח"כ במקומו. סיבת ההתפטרות: טיפול רפואי ממושך בשבועות הקרובים שעשוי לפגוע בפעילות הפרלמנטרית של הסיעה בכנסת

השר לשירותי דת, ח"כ דוד אזולאי, הגיש היום את התפטרותו מהכנסת. השר אזולאי ימשיך לכהן כשר לשירותי דת.

השר הסביר שהתפטרותו מהכנסת נועדה למנוע פגיעה בפעילות הפרלמנטרית של תנועת ש״ס בשל טיפול רפואי ממושך שיעבור בשבועות הקרובים.

השר אזולאי הדגיש כי ימשיך להוביל את המשרד לשירותי דת בעזרת ה' עד תום הקדנציה בברכתם של מועצת חכמי התורה.

מי שיושבע במקומו של אזולאי יהיה בנו, ינון אזולאי.

השר אזולאי אושפז, רק ח"כ אחד מהאופוזיציה הסכים לקיזוז