שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שלישי, כ"ו באדר ה'תשע"ח