"יש לסדר אסיפה ועצרת גדולה ואדירה כדי לעורר את הלבבות לבל יתפעלו מהניצחונות וההצלחות של הציונים", הכריז האדמו"ר בנאום שנשא בפני חסידיו • הרקע: חגיגות השבעים למדינה, העברת השגרירות לירושלים והיחסים המשגשגים עם ממשל טראמפ

בחסידות סאטמר בארה"ב יוזמים בימים אלו עצרת מחאה ענקית, שצפוייה להתקיים בניו יורק לאחר חג הפסח, זאת לרגל ציון 70 שנה להקמתה של מדינת ישראל. בדרשה מיוחדת שנשא כ"ק האדמו"ר מסאטמר שליט"א בפני חסידיו ביקש מעסקני החסידות לתכנן עצרת ענקית שבה יתכנסו אלו שצועדים בדרכו של דודו, כ"ק האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זצ"ל, ובשיטתו שדוגלת בהיפרדות מוחלטת מציונות ומדינת ישראל.

בדבריו פנה האדמו"ר לעסקני החסידות, שמתגוררים במרכז החסידות בעיירה קריית יואל, כשהוא מבקש מהם שיחלו בהכנות לקראת העצרת שתיערך בימים שלאחר חג הפסח, שבהם יחגגו במדינת ישראל שבעים שנה להקמת המדינה. בדבריו כאב האדמו"ר את היחסים המשגשגים בין ישראל לארה"ב בעידן של ממשל טראמפ, שבין היתר יובילו להעברתה הצפויה של שגרירות ארה"ב לירושלים. כמו כן ביקש האדמו"ר מחסידיו שלא יתפעלו מהישגיה והצלחותיה של מדינת ישראל, ולא ישמחו בשמחתה.

"בימים הקרובים לאחר חג הפסח ימלאו לדאבונינו שבעים שנה של גלות הציונות, יום המר אשר גבר האויב והוקם מדינה הציונות, ומיום ההוא ואילך מתגבר הסטרא אחרא להפיץ דעות כוזבות ורוח מינות בכל העולם, ומה גם לדכא את שארית הפליטה השרידים אשר ה' קורא. ולאחרונה קיבלו לדאבון כל יראי ה' חיזוק גדול מאת ממשלת ארה"ב, בפרט במה שהכריז על ירושלים כעיר הבירה של מדינת הציונות, ויש בדעתם להעביר בנין האמבאסאדע (השגרירות) של ארה"ב לירושלים לרגל יום אידם למלאות שבעים שנה, ותוצאותיו מי ישורנה"

"חובתינו בשעה זו להתבונן מה היה מרן רבינו זי"ע אומר בזמן כזה, ומה היה אבי זי"ע אומר בזמן כזה. ולענ"ד צריכים לצאת בקריאה גדולה לכל תלמידי וחסידי מרן רבינו זי"ע שומעי לקחו, כל אלו אשר הספה"ק 'ויואל משה' נר לרגלם, ולסדר אסיפה גדולה ועצרת אדירה לכל אלו התלמידים אשר לא כרעו לבעל הציוני, כדי לעורר הלבבות שלא להתפעל מן הנצחונות וההצלחות של הציונים, ולחזור ולשנן דברי אלקים חיים"

"לכן אבקש מהעסקנים החשובים של 'ועד משמרת חומותיך ירושלים' להתאסף במוקדם עם עסקני כל הקהלות ההולכים בשיטת מרן רבינו זי"ע שיטו שכם אחד בשיתוף מלא בכל הפעולות הנצרכות לסדר אסיפה גדולה וכללית לתכלית אחד כדי להרבות כבוד שמים לשם שמים, ובו יתאספו שלומי אמוני ישראל לחזק ולהתחזק על בנינו ועל דורותינו לדעת את הדרך אשר נלך בה במלחמת ה' נגד ציונות, וכן לחזור ולשנן לנו ולבנינו כי עצם הקמת המדינה היא הצרה הגדולה והיא מרידה במלכות שמים בפלטין של מלך בארצינו הקדושה, ונכריז לכל העולם כולו כי אין לנו חלק ונחלה בה. אנו מובדלים ומופרשים ממדינה הטמאה וכל המסתעף וכי דעת תורתינו הקדושה היא שאסור למוסדות התורה ליהנות משלחן איזבל, הן תלמוד תורה והן ישיבות והן בתי חינוך לבנות"

לאחר נאום האדמו"ר התאספו עסקני החסידות והחלו בהכנה ותכנון לקראת העצרת.

ל-JDN נודע, כי לבקשת האדמו"ר צפויים עסקני החסידות לפנות אל רבני 'התאחדות הרבנים בארה"ב וקנדה", על מנת שאלו יביעו את תמיכתם בעצרת, דבר שיביא להשתתפות רבבות בעצרת.

עוד נודע, כי בחסידות נבחנה תחילה האפשרות לערוך את העצרת בחודש סיוון, שבו יציינו בחסידות 40 שנה לייסודה של 'קרן ההצלה' – קרן שייסד בעל ה'ויואל משה' זצ"ל ונועדה לתמוך במוסדות החינוך שמתנזרים מתקציבי השלטון בישראל – אך בסופו של דבר נפסלה אפשרות זו.

העצרת האחרונה נגד מדינת ישראל בניו יורק נערכה בשנה החולפת ואורגנה על ידי עסקני חסידות סאטמר, שמרכזה בווליאמסבורג, כשרבבות התאספו באיצטדיון 'ברקלי' בברוקלין והשמיעו קול זעקה ומחאה נגד גיוס חרדים לצה"ל.