הצעת חוק הגיוס שהגיש חבר הכנסת יואב בן צור אושרה במליאת הכנסת בקריאה טרומית. ח"כ גפני השיב ליו"ר יש עתיד שתקף את החוק "ממליץ ללפיד ששירת במחנה לא לדבר על למסור נפש בצבא"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – הסדר מעמדם של לומדי התורה), התשע"ח-2018 של חבר הכנסת יואב בן צור וקבוצת חברי כנסת. 59 תמכו 38 התנגדו בהם חברי הכנסת של ישראל ביתנו כולל השרה סופה לנדבר.

הצעת החוק מבקשת לערוך שינויים בחוק שירות ביטחון, בעניין שילוב בוגרי ישיבות ומוסדות חינוך חרדיים, וזאת, לאור מרכזיותו של ערך לימוד התורה.

אין בחירות: ראש הממשלה הגיע לסיכומים עם ראשי הקואליציה

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי, שר הביטחון ידחה את השירות לתלמידי ישיבות, לפי התנאים שנקבעו בחוק. נוסף על כך, הצעת החוק מבקשת לבטל את תקופת ההסתגלות השנייה הקבועה בחוק שירות ביטחון, ובמקומה לקבוע תקופת הסתגלות אחת בת ארבע שנים, אשר תוארך באופן אוטומטי, במידה שתהיה עמידה ביעדי הגיוס שקבעה הממשלה.

כמו כן, מוצע לתקן את הגדרה של המונח "בוגר מוסד חינוך חרדי", כך שזו לא תכלול מיועד לשירות הביטחון שהצהיר שהוא אינו שומר תורה ומצוות. מוצע לקבוע, כי בהיעדר עמידה ביעדי הגיוס בכל אחת מהשנים, החל משנת 2021, תחויב הממשלה להציע פתרון, שייבחן ע"י ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לאי עמידה ביעדים. אישור הפתרון יינתן על ידי ועדת חוץ וביטחון של הכנסת או ע"י מליאת הכנסת. על פי הצעת החוק, במידה שמליאת הכנסת דחתה את החלטת הממשלה ולא אישרה הצעה חלופית, תיקבע הכנסת הסדר חדש.

בדברי ההסבר נכתב: "הצעת חוק זו נועדה להציג את ההסדר בפועל תוך קביעה עקרונית בדבר שיווי המשקל הראוי אותו יש לייחס ללימוד התורה אל מול הערותיו של בג"ץ. מוצע לתקן את סעיף 26ג לחוק ולהבהיר את שינוי מעמדו של ערך לימוד התורה. כמו כן, מוצע כי שר הביטחון ידחה את השירות למי שעומד ביתר התנאים הקבועים בחוק. עוד מוצע לבטל את תקופת ההסתגלות השנייה הקבועה בחוק. במקום זאת, מוצע לקבוע תקופת הסתגלות אחת בלבד בת ארבע שנים. תקופה זו תוארך באופן אוטומטי במידה ותהיה עמידה ביעדי הגיוס הקבועים בהסדר".

סוף המשבר? מועצת גדולי התורה של אגו"י אישרה את מתווה הפשרה החדש

ח"כ בן צור אמר בכנסת: "אומתינו אינה ככל האומות, אצל עם ישראל קודם נולדה התרבות ורק לאחר מכן הארץ שהיא חלק קטן, גם אם חשוב, ממכלול גדול יותר. ואני שואל אתכם מי שמר על המכלול? האם לא לומדי התורה? האם מישהו היה יודע מה הקשר של העם היהודי לישראל? מה הסיכוי שכל יהודי קצוות התבל היו מתכנסים דווקא לכאן? ואחרי כל זה יש מי שמעז לשאול למה לומדי התורה לא משרתים את המדינה. אין אף אחד מיושבי הבית הזה שיכול להכחיש שלומדי התורה הם אלה שהביאונו עד הלום, בלי לומדי התורה לא היינו כאן היום. זה החוק הכי צודק הגיוני ומתבקש."

שרת המשפטים איילת שקד אמרה בשם הממשלה: "אני שמחה שהושג מתווה טוב להעביר את החוק בטרומית ואחר כך ישונה בהסכמת החברות בקואליציה כך שהוא גם יהיה חוקתי וגם יעמוד במחנים שונים, ויתואם עם משרד הביטחון. אף אחד לא חושב שגיוס בכפייה יוביל לגיוס המוני. הצבא לא רוצה עשרות אלפי חרדים שיתגייסו עכשיו. צריך לעשות את התהליך הזה בהרבה שכל, הבנה וכבוד הדדי. אם נעשה את זה בהידברות אני בטוחה שנצליח".

יו"ר יש עתיד יאיר לפיד בחר כרגיל להסית נגד בחורי הישיבות השוקדים על לימוד התורה "אני לא זוכר שכתוב בתורה שמותר לשלוח אחרים להיהרג בשבילך. ואני לא זוכר שכתוב בתורה שמותר להשתמט, כי זה חוק השתמטות,  ממד"א ומעזרה לנכים וקשישים בתוך הקהילה, כי גם זה יש בחוק. ומילא החרדים. הכניעה המחפירה, המחפירה של הליכוד ושל הבית היהודי. על מי אתם עובדים? העברתם יחד איתי את חוק השוויון בנטל. פחדנים. מקריבים את צה"ל ואת חיילי צה"ל בשביל האינטרס הפוליטי הצר שלכם. איפה כתוב בתורה שמותר לשלוח מישהו אחר להיהרג בשבילך? וממתי ללמוד תורה סותר מלשרת את המולדת ולהגן על המולדת? איפה מצאתם, תראו פסוק אחד, שיש סתירה בין לימוד תורה לבין להגן על מולדתך? אחיכם יצאו למלחמה, ואתם תשבו כאן. תתביישו לכם".

חבר הכנסת משה גפני יו"ר ועדת הכספים השיב לדברי השטנה של לפיד "התרגשתי לראות שרוב כל כך גדול תמך בחוק שיאפשר לבחורי ישיבה להמשיך ללמוד, ממליץ ללפיד ששירת במחנה לא לדבר על למסור נפש בצבא".

לפיד בעקבות פרי: סדרת השקרים של יו"ר 'יש עתיד' בנוגע לעברו הצבאי

59 תמכו 38 התנגדו וההצעה תועבר לוועדת חוץ וביטחון. ח"כ יואב קיש לא הצביע עם הקואליציה ועלול לעמוד בפני הליך הדחה מראשות ועדת הפנים. חברי הכנסת של ישראל ביתנו הצביעו נגד החוק אך לא ינקטו נגדם בסנקציות בהתאם לסיכום בין ראש הממשלה לראשי סיעות הקואליציה.

מוקדם יותר נדחה הערר שהוגש לחוק בוועדת השרים לענייני חקיקה.