מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום רביעי ז"ך אדר תשע"ח

יש שחים שיחת ילדים עם הילדים בבית הכנסת, או מדברים בענייני פרנסה ומשא ומתן, אפילו שזה לא נקרא דברים בטלים, אסור לשוח בהם בבית הכנסת.

אין אוכלים ושותים בבית הכנסת, אלא רק בסעודת מצוה [וגם זה לא פשוט].

ואין מטיילים בהם – לא עושים בהם טיולים: "אוווו, אוו, איזה בית הכנסת יפה! איזה יופי!…."

ואין מתקשטין בהם, ולא מעשנים בהם. הרב עובדיה זי"ע היה רומז על זה בפסוק: "עד מתי עשנת בתפילת עמך" 'בתפילת' הכוונה לבית הכנסת כמו שבחו"ל קוראים לבית הכנסת – 'צלא' שתרגומו כמו 'תפילה'. והפס' כאילו אומר: כמה אתה מעשן בבית הכנסת…. (-עד מתי עשנת בתפילת…).

ואין נכנסים בהם בימות החמה מפני החמה, ובימות הגשמים מפני הגשמים.

ויש מחמירים גם שלא לשתות אפילו מים בבית הכנסת. אבל לפעמים אדם לא יכול בלי זה, כמו למשל בזמן שלומדים זוהר או משניות וכיוצא כמה שעות, לכן מותר אז לשתות מים בבית הכנסת לכל הדיעות.