שר הדתות דוד אזולאי ובנו הח"כ הנכנס ינון אזולאי הגיעו בשעות הצהריים לעיר העתיקה בכדי לקבל את ברכת הדרך ממרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א, שאיחל לח"כ החדש: "תזכה לשמש כשליח ציבור של כלל ישראל ולהרבות כבוד שמיים"

שר הדתות דוד אזולאי ובנו הח"כ הנכנס ינון אזולאי הגיעו בשעות הצהריים לעיר העתיקה בכדי לקבל את 'ברכת הדרך' ממרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א לרגל ההשבעה שתתקיים הערב בכנסת.

מרן ראש הישיבה בירך את המשמר היוצא – השר דוד אזולאי בבריאות איתנה ורפואה שלמה במהרה, ואת המשמר הנכנס – בנו ח"כ ינון אזולאי בברכת הצלחה: "תזכה לשמש כשליח ציבור של כלל ישראל ולהרבות כבוד שמיים", בירכו מרן.

נשיא המועצת חכם שלום כהן אף הורה לח"כ הנכנס ליטול על עצמו 'משימת קודש' ולשמש בכנסת כנציגם של בני הישיבות בכל נושאי הגיוס והטיפול השוטף מול שלטונות הצבא.

השר דוד אזולאי התפטר מהכנסת; בנו יכהן במקומו