מעיין 2000 אינם נכללים בחוק ובכל זאת הם גובים מלקוחותיהם, לאחר שהעירו להם על כך הם כתבו שהכסף שהם לוקחים אינו קשור לחוק. ידע ציבור הצרכנים וישפוט.