מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום חמישי כ"ח אדר תשע"ח

אם אדם צריך להיכנס לבית הכנסת או לבית המדרש לצורך ענין פרטי שלו כמו לדוגמא לקרוא לאדם אחד, יכנס ויקרא תחילה מזמור תהלים – בדרך כלל קוראים "שיר למעלות", או יאמר כל דבר תורה, ורק אחר כך יקרא לחברו.

ואם אינו יודע לקרא, ישהה שם מעט בין עומד בין יושב, כי גם זה מצוה, שנאמר: "אשרי יושבי ביתך" (וישיבה היא לשון עיכוב כמו: "ותשבו בקדש ימים רבים").

אנחנו נוהגים לעשות שניהם. גם יושבים מעט, וגם לומדים משהו או קוראים מזמור תהילים, ורק אחר כך עושים מה שצריך לעשות.