מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום הששי כ"ט אדר תשע"ח

מצוה להרבות בסעודת ראש חודש.

אם חל בחול, עושים בו מאכלים יותר ממה שרגילים בסתם ימי חול.

אצלנו נוהגים שבליל ראש חודש אוכלים עוף או בשר [ובסתם לילות אוכלים מה שיש, לא משהו מיוחד].

ואם חל ראש חודש בשבת (כמו השבת), גם כן יוסיף מאכל מיוחד יותר ממה שרגיל בשבת רגילה.

ואם הוא עני ואין ידו משגת, יוסיף לפחות בפירות.

והגאון יעב"ץ כתב, שאם חל ראש חודש בשבת, נכון להרבות בסעודה רביעית במוצאי שבת יותר מהרגלו, כדי להשלים בה חובת סעודת ראש חודש (כי בשבת ממילא עושים סעודה חגיגית).