מרן האדמו"ר מויז'ניץ: "הרבי זצ"ל היה מלך ישראל, ה'אמתדיגע איד' מדור העבר. מדובר באבידה גדולה לדור כולו". כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ: "ברצוני לנחם את בניו החשובים שליט"א, ולברך אותם יהי רצון שתזכו להנהיג את עדתכם ברמה לתפארת בית ויז'ניץ"

מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א שהה השבת בנופש בחצור, שם התייחס לפטירת דודו, כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ מונסי זצוק"ל. במהלך השבת שוחח ארוכות מגדלות דודו הגדול זיע"א, ובין הדברים התבטא כמה פעמים שכלל ישראל איבד מלך. "הוא היה מלך ישראל, יהודים אף לא מחסידי ויזניץ שיחרו לפתחו כי הרגישו שהוא ה'אמתדיגע איד' מדור העבר ללא שום פשרות".

לפני תפילת מנחה, בערב שבת, הורה הרבי למשב"ק הרה"ג ר' שאול גרינברגר שבשיעור ההלכה אחרי התפילה ידבר על גדלותו של המנהיג הרוחני שנסתלק לגנזי מרומים. בעת קריאת התורה הורה הרבי מויז׳ניץ לעשות מי שברך לכלל מרנן האדמורי"ם מויזניץ ממאנסי החדשים ומיד תיקן והורה להוסיף 'ולכל צאצאי אדמו"ר רבי מרדכי בן אדמו"ר רבי חיים מאיר זיע"א'.

בטיש סעודה שלישית, שוב דיבר הרבי אודות שתי היהלומים שבחייהם ובמותם לא נפרדו ששני האחים הקדושים הסתלקו בחודש אדר בו קיבלו את התורה בשמחה, שניהם היו מקושרים לתורה ללא שום פקפוק והרחיב כי רואים דבר נפלא שיש ביום ההסתלקות 9 ימים מהסתלקות רבה"ק זיע"א ו9 ימים להילולת רבה"ק בעל ה'אמרי חיים זיע"א זה מראה דבר נשגב למאוד!, צריכים להתחזק איבדנו מנהיג ישראל איבדנו רועה נאמן שמאז הסתלקות אבי הק' זיע"א היה הוא מנהיגנו הרוחני.

אחיו, כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א התייחס אף הוא לפטירת הדוד הדגול לאחר דברי התורה בסעודה שלישית, בבית מדרשו במרכז חסידי ויז'ניץ בני ברק, והזכיר "כאשר נלקח מאתנו ביום שישי בערב שבת קודש, כ"ק הרבי ממונסי זכרונו לברכה, אשר היה מנהיג נאמן לעדתו, מסור בכל לב לכל חסיד וחסיד, מחשובי וזקני האדמורי"ם בדורנו. זו אבידה קשה למשפחת בית ויז'ניץ, אבידה קשה לחסידיו, ואבידה קשה לכלל ישראל, וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'".

"ברצוני לנחם את בניו החשובים שליט"א. בע"ה עוד אדבר אתם טלפונית במשך השבוע, אבל ברצוני לנחם אותם כבר כאן, ולברך אותם יהי רצון שתזכו להנהיג את עדתכם ברמה לתפארת בית ויז'ניץ, ותמשיכו לעדתכם הנכבדה ישועות ורפואות וכל מילי דמיטב, עדי נזכה בקרוב לתחיית המתים ולביאת גו"צ במהרה בימינו אמן".