מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום שני ג' ניסן תשע"ח

אורז וכל מיני קטניות ובכלל זה חומוס, מותרים בפסח. ובלבד שייזהרו לברור את האורז היטב, שלא יתערבו בו חיטים ושעורים וכדומה.

ולכן נוהגים לבדוק את האורז בתשומת לב רבה 3 פעמים, בשעה שאין הילדים הקטנים בקירבת מקום, כי הילדים משחקים ומסיחים את הדעת.

ואחינו האשכנזים נוהגים איסור באכילת אורז בפסח.

וגם יש מהספרדים החסידים שנהגו להימנע מאכילת אורז בלבד, אבל בשאר קטניות לא נהגו איסור.

בתונס עשו הפוך: אורז אכלו כי זה חיי נפש, וקטניות לא אכלו מחשש שמא לא יוכלו לבודקו יפה.

הספרדים שנהגו איסור בקטניות, אם ירצו לבטל מנהגם מחמת איזו סיבה של חולי וכדומה, יכולים להקל להם על ידי התרה.

מי שנהג איסור באורז בזמן שהיה סמוך על שולחן הוריו ואחר כך התחתן והוא ברשות עצמו, יכול לנהוג היתר בלי שום התרה.