ארבעה ימים לאחר שזקן האדמו"רים הסתלק לגנזי מרומים, הגיעו החסידים מלונדון לנחם את בנו במונסי, והכתירו אותו לרבם שינהיג מעתה את החסידות הראשונה שמרכזה בלונדון

מעמד מרומם נערך אמש בחדרו של כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ ממונסי זצ"ל, שבו יושבים בימים אלו בניו האדמו"רים שליט"א ואבלים על פטירתו, כאשר חברי משלחת, שעומדים בראש חסידי ויז'ניץ מונסי בלונדון, הגיעו לנחם, ובד בבד הכתירו את רבם, כ"ק האדמו"ר רבי דוד הגר שליט"א, להנהיג את החסידות הראשונה שמרכזה שוכנת בלונדון.

אחד מהחסידים, שהיה עד למעמד המיוחד, תיאר ל-JDN את אשר קרה באותם רגעים.

"הרה"ח רבי זושא פוקס שליט"א, מחשובי ויז'ניץ מונסי בלונדון שעמד בראש המשלחת, קיבל את האדמו"ר ופצח ב'יחי אדוננו מורינו ורבינו' ולאחר מכן מסר לו קוויטל שכלל את שמותיהם של החסידים שמקבלים אותו כרבם. האדמו"ר שליט"א הרעיף עליהם מברכותיו בדמעות ובהתרגשות עצומה באומרו כי קשה עליו לקחת את ההנהגה של החסידות, אך בזכות אבותיו יצליח בסייעתא דשמיא להשפיע כל טוב".

לאחר שחברי המשלחת סיימו לנחם את בני האדמו"ר זצ"ל, עברו על פני רבם החדש לברך ולהתברך, כל אחד בפרטיות.

ע"פ התוכנית, כבר ביום חמישי הקרוב צפוי האדמו"ר לנחות בלונדון, ובשבת יערוך את שלחנו הראשון כאדמו"ר.

בשבת זו צפויים להשתתף חסידים ואורחים רבים, שיגיעו ממרחקים לשהות במחיצת האדמו"ר. כמו כן, צפויים להשתתף בשלחן הטהור רבים מתושבי העיר.

בתוך כך, אמש נחת בניו יורק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א והגיע לניחום אבלים במונסי, שם אף קרע קריעה. שעות לאחר מכן, המריא לניו יורק אחיינו, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א, לנחם אבלים בשליחות אביו, כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א.

האדמו"ר רבי דוד הגר שליט"א, הוא בנו השישי של כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ ממונסי זצ"ל, ועד כה שימש כרב קהילת 'אמרי חיים' בלונדון, אותה הקים בשליחות אביו זצ"ל. האדמו"ר הוא חתנו של כ"ק האדמו"ק מקאלוב-ארה"ב שליט"א לרפו"ש, לצידו הוא עומד בפעולות הכבירות לקירוב רחוקים.