"ההרגשה היא שהמדינה רוצה לחסל את המשפחתונים כי היא מעדיפה את המעונות על פניהם", טענו בעלי משפחתונים בדיון שנערך בנושא בוועדה לפניות הציבור. לטענת מפעילי המשפחתונים, במצב החדש הרבה מטפלות נשארות ללא פרנסה

הוועדה לפניות הציבור בראשות ח"כ ישראל אייכלר ניצלה את יום הפגרה הראשון בכנסת כדי לקיים מרתון דיונים בנוגע להרחבת מועדי הרישום לתינוקות ולהקלה בהנחיות הנוקשות של משרדי הממשלה למשפחתונים, לקראת שנת הלימודים הבאה.

מתלונות מנהלות משפחתונים עולה כי בתחילת שנת 2018 החל משרד הרווחה לאכוף הוראה לפיה כל משפחתון שהילדים ששוהים בו זכאים לקבל דרגות סבסוד, ישובצו לכל היותר שלושה תינוקות אשר ביום כניסתם למשפחתון גילם אינו עולה על 12 חודשים. כשגילו של התינוק הגדול מביניהם לא יפחת מ-10 חודשים ביום כניסתו למשפחתון. אליהם אפשר להוסיף שתי תינוקות נוספים מעל גיל שנה בלבד. בכך יצר משרד הרווחה עקרון של'משפחתון רב גילאי'. במצב החדש: בכל משפחתון יהיו ילדים מגיל 3 חודשים עד גיל 3 שנים.

לטענת מפעילי המשפחתונים, במצב החדש הרבה מטפלות נשארות ללא פרנסה. הרבה הורים לא מוכנים להכניס את ילדיהם למסגרות לפי התמהיל החדש שמחייב משרד הרווחה את המשפחתונים. הטענה הרווחת היא, שלא כל מטפלת מתמחה בטיפול בכל הגילאים. נוצר פער לא הגיוני שמטפלת אמורה להשתלט עליו, במקרים רבים ללא הצלחה, מה שכמובן מונע מהורים לשלוח את התינוקות לשם.

בעלי משפחתונים טענו בוועדה: "ההרגשה היא שהמדינה רוצה לחסל את המשפחתונים כי היא מעדיפה את המעונות על פניהם."

היועצת המשפטית של הוועדה ציינה: כי "מלבד כל האמור, עולה כאן שאלה מאוד קשה של פגיעה בחופש העיסוק כאשר המדינה מאלצת את בעלי המשפחתונים כיצד לנהוג ללא הוכחה ברורה שזה אכן צורך של הילדים ושיש בכך הגנה עליהם. וכשאין הוכחה כזו, חוק חופש העיסוק מציב שאלה גדולה מעל כל הדבר הזה. על המשרד לבדוק היטב את הנושא."

בנוסף, טענו הורים בוועדה כי "הרישום הוקדם השנה לחודש פברואר, כאשר כל הילדים שנולדו מחודש פברואר ועד לתחילת שנת הלימודים, תקופה של כחצי שנה, אינם יכולים להירשם למשפחתונים, ועליהם להמתין לשנת הלימודים הבאה. אימהות נשארות ללא פתרון עבור הילדים, ואינן יכולות לצאת לעבודה"

מנהלי המשפחתונים קבלו על כך ש"מצד אחד אנחנו עצמאים ואין שום חוק שמסדיר לנו את נושא השכר, אך מאידך, יש עלינו רגולטור שמחייב אותנו לסך שעות ברור, כך שבפועל השכר שלנו הוא מתחת לשכר המינימום. בנוסף, אין מי שמפקח על החופשות, וגם הקיצור המועט שקיבלנו בעבר בימים של צומות – השנה הוא לא מופיע בלוח השנה שהוציא המשרד. בשונה למשל מהמוסלמים, שם מופיעים ימים קצרים עד 14:00 לאורך כל ימי צום הרמאדן. יש כאן אי שיווין ופגיעה בחופש דת"

מנהל אגף מעונות יום במשרד הרווחה השיב לטענות ואמר: "נושא תמהיל הגילאים קיים למעלה מעשור, והאגף דואג לאכוף אותו. משפחתון אפשר להפעיל או דרך רשות מקומית או דרך זכיין מטעמנו. המשפחתון הוא עסק פרטי ושאלת חופש העיסוק היא כבדת משקל ואכן אנו נבחן אותה עם היועצים המשפטיים שלנו. אנחנו עושים את המקסימום ואם אנחנו צריכים להשתפר אנחנו נעשה את זה. אנחנו מוכנים לקחת על עצמינו לעשות עוד חשיבה. רצון טוב קיים פה, ולנגד עיננו טובת הפעוטות. הסתכלנו גם על טובת האם וגם על מפעיל המשפחתון. ועדיין, יש כאן התעקשות מקצועית של האגף, אני לוקח על עצמי להביא את הנושא לדיון מקצועי נוסף את שאלת התמהיל"

נציגת ממשרד הרווחה התייחסה בהרחבה לנושא: "מבחינת תהליך התמהיל, מהקמת הפרויקט התמהיל נקבע של 2 תינוקות ו3 גדולים. שנה שעברה הייתה בקשה שאנחנו נעשה חשיבה ונקל. הפנייה הגיעה מרשויות מסוימות בעקבות האכיפה שלנו. אבל הסטנדרטים לא נקבעו סתם. על מנת לקלוט יותר תינוקות על חשבון ילדים גדולים – נצטרך לחייב כל מטפלת לקחת סיוע נוסף. המחיר פה זה בטיחות של תינוקות. לא תיפתח כיתה עם 6 תינוקות ומטפלת אחת. לקראת השנה האחרונה ניסנו לבחון איך אפשר ללכת לקראת המטפלות, ואמרנו שנאפשר תינוק אחד נוסף מגיל עשרה חודשים".

יו"ר הוועדה ח"כ אייכלר סיכם: "אנחנו חייבים להסדיר בחקיקה את תנאי ההעסקה של מפעילי המשפחתונים וכבר במושב הקיץ נכין הגיש הצעת חוק לשכר מינימום גם למטפלות, כדי להבטיח את שכרן של עובדות המשפחתונים, כמו גם את ימי החופשה בצורה מסודרת. כמו כן הוועדה רושמת את ההצעה לבדוק מחדש את ההוראה המגבילה את תמהיל גילאי התינוקות הגורמות עוול למטפלות וכן את האפשרות להרחבת המשפחתונים במקביל להצבת שתי מטפלות למספר גדול יותר של תינוקות".