הנשיא לא מכר רק נתן הרשאה ויפוי כח להגר"ש עמאר שליט"א למכור בעתיד את החמץ שלו