הראשן לציון הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף באפיית מצות יחד עם חברי בית הדין הרבני הגדול הרבנים רבי יעקב זמיר ורבי עמוס מיכאל • תיעוד