התשובה פשוטה מכיון שאנו מציינים לא את יום החודש שלכאורה הוא היה צריך להיות מצויין מפני שהרי הנס של יציאת מצרים נקבע על פי יום החודש ולא על פי היום בשבוע ורק במקרה זה יצא ביום השבת יוצא לנו שציון הנס הזה בשבת הוא באמת שבת הגדול שהוא נפרס בתאריכים שונים בחודש
עוד סיבה שמובא בחז"ל שאם היו ישראל משמרים את השבת שתי שבתות היו מיד נגאלין וכאן בזכות מסירות נפש של שבת אחת בלבד הם נגאלו הרי לך עוד סיבה וטעם לכנות את השבת שלפני חג הפסח המצות והאביב שבת הגדול