פלאש 90

יתד נאמן חושף: משרד החינוך מפתה מורים חרדים נגד הוראת גדולי ישראל

המשרד מציע לימודי אקדמיה למורים במערכת החינוך החרדית לשם הוצאת תואר, שנאסר ע"י גדולי ישראל שליט"א • גפני: "אסור להתפתות להצעות הללו של משרד החינוך". מנכ"ל החינוך העצמאי: "מחנך שרועה בשדות זרים, בדין הוא שלא יוכל להיות מחנך" 

 • 'דקות לפני השקיעה' כך נודע לליבי (25) שבעלה נהרג במירון

  תוכן מקודם

 • "ישראל זרק אותי למעלה ונפטר" העדות המזעזעת של בנימין

  תוכן מקודם

 • "הוא היה אבא אוהב וחם" היתומים ממאנים להנחם

  תוכן מקודם

 • טעים להכיר- שוקו תנובה מתחדש בעיצוב ובטעם! תנובה משדרגת את השוקו במיוחד בשבילכם, באריזה חדשה וטעם נהדר!

  תוכן מקודם

מסע ציד חמור תוך ניסיונות פיתויים חדשים ומסוכנים נעשים בימים אלו על-ידי משרד החינוך, בניסיון ללכוד את המורים במערכת החינוך התורנית ללימודי אקדמיה שנאסרו מכל וכל על-ידי מרנן גדולי ישראל זצוק"ל ויבלחט"א. 

מחשיפת "יתד נאמן" עולה, בעקבות הגדרת יעדים במשרד החינוך, נשלחה פניה רשמית מטעם משרד החינוך למורים במערכת החינוך התורנית בהצעה מפתה ללימודים חינם במשך שנתיים לשם הוצאת תואר אקדמי. מדובר בלימודים יקרים שלראשונה מציעים אותם חינם, בניסיון להחדיר את לימודי ותוארי האקדמיה למערכת החינוך החרדית בכל מחיר, במגמה לשנות את הצבור החרדי ע"י השפעה על מוריו ובמגמה שהשפעה רעה זו תחלחל לתלמידים.

 "התכנית ממומנת במלואה"

במכתב שנשלח למנהלי בתי הספר החרדיים על-ידי מנהל אגף להכשרה עו"ה ומפקחת פיתוח מקצועי, מחוז חרדי, תחת הכותרת "הכשרה למורים לתואר אקדמי 'בוגר בהוראה', והעתקו הגיע ל"יתד נאמן", נכתב: "כחלק מיעדי תוכנית החומש של המחוז החרדי במשרד החינוך, המחוז החרדי בשיתוף אגף להכשרת עו"ה מתארגן לפתיחת מחזור ג' של תכנית ההכשרה למורים במקצועות היסוד. עקב מחסור בעו"ה מוכשרים למקצועות אלו בבתי הספר היסודיים ועי"ס בפיקוח המחוז.

"התכנית הינה ייחודית ובתנאי סף יחודיים למורים גברים קבועים העובדים בהוראה בבתי ספר בפיקוח המחוז החרדי. הלימודים לתואר אקדמי בהוראת מקצועות היסוד יתקיימו במשך שנתיים. החייבים בלימודי מכינה, חסרי בגרות, ילמדו את לימודי המכינה טרום התחלת הלימודים האקדמאיים.  

"התוכנית ממומנת במלואה ע"י משרד החינוך במסגרת תוכנית החומש. המורה יחתום על כתב התחייבות לחזור וללמד בהוראה המקצוע אליו הוכשר במשך שנתיים לפחות ממועד סיום הלימודים, ולא, יחזיר את מלא עלות התוכנית. המורה יחתום על מסמך התחייבות כחלק מנוהל הרישום לתוכנית ההכשרה.

"מנהל בית הספר ירכז את פרטי המורים המעוניינים והמתאימים להשתלב בתוכנית ההכשרה (נספח א'). כמו כן המנהל מתחייב לעקוב אחר תהליך הלמידה והערך המוסף לבית הספר במסגרת תהליך ההערכה מחוזי ולהמשיך להעסיק את המורים בוגרי תוכנית ההכשרה בהוראה בהוראת המקצוע בו הוכשרו במשך שנתיים לפחות.

"התוכניות תיפתחנה במכללות המאושרות לכך בפריסה ארצית, המכללות יפתחו קבוצות יעודיות לתוכנית זו".

בהמשך המסמך מופיעים תנאי ההשתתפות, ובהם: "המורה מלמד במוסד בפיקוח המחוז החרדי, מוסד רשמי ומוסד מוכר שאינו רשמי".

 "הרס וחורבן"

הלימודים המוצעים על-ידי משרד החינוך למורים גברים במערכת החינוך החרדית, הינם לימודים יקרים מאוד, אך למען המטרה 'הנעלה' להחדרת לימודי אקדמיה בקרב המורים, לראשונה מציע משרד החינוך מימון מלא של הלימודים הגבוהים הללו. מעבר לחומרת העניין, החשש הוא שאם יהיו מורים שילכו שולל חלילה, לאחר מכן משרד החינוך ידרוש תואר אקדמי כתנאי סף למורים וכך יהרוס את מערכת החינוך. רבנים ואישי חינוך הביעו כאב וזעזוע לנוכח הניסיון החמור לפתות את המורים שלא לנהוג כפי הוראת מרנן גדולי הדור זצוק"ל ויבלחט"א: "ידועים דברי מרנא ה'חפץ חיים' זיע"א, כי ביום שיהיו חמישה רבנים היודעים את השפה הפולנית, ידרשו השלטונות מכולם ללמוד את השפה. כאשר יתחילו כמה מורים את לימודי האקדמיה והוצאת תארים, הכל יפעל אך ורק בהתאם לדרישות סף של לימודי אקדמיה ותארים. זהו הרס וחורבן לכל מערכת החינוך.

"מצד אחד מדברים עם סמינרים לא להוציא תארים, ומצד שני הם מנסים לפתות את כולם בשנתיים לימודים חינם. את הבנות הם לא מפתים, הן משלמות על כך הרבה מאוד כסף".

עם חשיפת המכתב פנינו למנכ"ל החנהע"צ הרב אליעזר סורוצקין כדי לשמוע כיצד מתמודדת המערכת עם נסיונות הפיתוי של המורים?  

"החינוך העצמאי איננו מאפשר למורים ללמוד בשום מסגרת שלא אושרה ע"י גדולי ישראל. ואכן, מיד הוצאנו מכתב לכל מנהלי החנהע"צ ובו הבהרנו את עמדתנו שאיננה משתמעת לשני פנים". במכתבו הודיע הרב סורוצקין נחרצות על דעתם הנחרצת של גדולי ישראל המתנגדים ללימודים אלה מכל וכל: "בימים אלו נשלחה הודעה לחלק מהמנהלים ועובדי ההוראה בבתי הספר, להשתתף בתכנית ל'הכשרת מורים לתואר אקדמי'. למותר לציין כי עובדי ההוראה בחינוך העצמאי ובראשם מנהלי בתי הספר, איתנים בדעותיהם ובדרכם הסלולה שאין להשתתף בלימודים אלו, אולם חזקה, ש'אין מזרזין אלא למזורזין'.  

"מרנן ורבנן גדולי ומאורי התורה והחסידות, חרטו בעט קדשם על יסודות 'החינוך העצמאי' בעת שהקימוהו, כי מחנכיו, ילכו בדרך הסלולה, בת למעלה משלושת אלפי שנים, ויעשו מלאכתם אמונה.  

 "מי לנו כגדולי אומתנו, גדולי ישראל, חברי מועצת גדולי התורה זיע"א ויבלחט"א, אשר גזרו פעם אחר פעם משך עשרות בשנים, שאין לעסוק בלימודי אקדמיה ואין לאפשר למורים 'בוגרי אקדמיה' לעסוק בחינוך בנינו ובנותינו.  

"דרכי החינוך והמסורת העשירה שקבלנו מורשה מזקנינו, מוכיחות כי אין חלופה שעשויה לגבור באיכות  על השיטה, על פיה אנו מחנכים את דור העתיד ואיננו זקוקים להשתלב בכל תכנית "התמקצעות" שהיא. סטייה ולו הקלה ביותר, רק תזיק רח"ל לחינוך ילדינו וחלילה לנו מלפנות ימין או שמאל בעודנו במסילה העולה בית ק-ל. 

"מקומות בהם יילמד מקצוע החינוך הטהור, יהיו אך ורק אלו שמאז ומתמיד גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליהם ואין להשתתף בשום פנים ואופן, בכל תכנית לימודים אחרת".   

בשיחה עם "יתד נאמן", מוסיף הרב סורוצקין: "אדם שצריך לחנך, עליו לשמש דוגמא אישית אותה הוא חייב להביא לתוך הכיתה ועליו להביא את ניחוח בן התורה, ואם הוא רועה בשדות זרים, בדין הוא שלא יוכל להיות מחנך".

 "לעמוד על המשמר"

בשיחה עם יו"ר ועדת הכספים, ח"כ הרב משה גפני, הוא אומר ל"יתד נאמן": "מוסדות החינוך החרדים לכל סוגיהם לא יקבלו ולא מקבלים ואסור להם לקבל את התכתיבים של משרד החינוך, או של משרדים אחרים המנסים לפתות ללימודי אקדמיה בכל מיני דרכים, על אף שהם יודעים שלחייב הם לא יכולים. 

"אסור להתפתות להצעות הללו של משרד החינוך, זו החלטתם של גדולי ישראל וזו ההחלטה של ועדת הרבנים לעניני חינוך שהתמנתה על ידם. על מנהלי רשתות החינוך ומנהלי המוסדות להבהיר למורים, כי מי שהולך למערכת הזו שהיא מנוגדת לדעת תורה, מקומו אינו במערכת החינוך החרדית".

הרב גפני מדגיש, כי "אין מה לחשוש מהעמידה הנחרצת, כי אף אחד מאילו שמנסים להתערב בחינוך החרדי, אינו חושב באמת שיוכל ללכת למאבק ולפגוע במערכת החינוך החרדית, אך חובה עלינו לעמוד על המשמר, לא להתפתות ולא להסכים ולמנוע את התהליך הזה". בדבריו הוא מתייחס בנוסף לשערוריית התערבותם של גורמי מקצוע שאינם קשורים כלל לתכנים, לנסות ולהשפיע באמצעות התקציבים על שינוי התכנים הנלמדים במוסדות החינוך.

"הודעתי לאגף התקציבים שאין זה מתפקידם לעסוק בנושאים אלו ושיפסיקו לדבר על כך. במערכות שונות כמו בסמינרים הם ביקשו להתערב בתכנים באמצעות התקציבים ובניגוד לדעת הרבנים, הודעתי באופן חד משמעי, הן למשרד המשפטים והן למשרד החינוך, כי את התקציבים הם צריכים להעביר, והם אכן העבירו. במהלך הדיונים אף הודעתי, כי אם יבוצעו דברים בניגוד לדעתם של גדולי ישראל והם ינסו לכפות עלינו את דעתם, או לפתות בפיתויים שונים, נוותר על התקציבים". 

5 תגובות

גיליתם את אמריקה יתד. חבריכם העצניקים כבר צועקים על זה שנים

טוב שיש לנו את העיתון הזה
שעומד בפרץ ומתריע על כל הגזירות שיש.

שיפתחו את הפלס יגלו שם עוד כמה חשיפות…

כל הכבוד למשרד החינוך!!סוף סוף מלמדים ידעו איך לאבחן בעיה של ילד ולעשות את השיעורים יותר מגוונים.ואולי נצליח לצמצם את התרופות של קשב וריכוז שנותנים בציבור החרדי כמעט לכל ילד.
מערכת החינוך בציבור החרדי חייבת להשתנות!!!!

בחרתם לחיות עם הציונות תחיו עם זה. מלמדים חרדים צריכים להיות בתענית שתיקה ולא לענות למכשפי משרד שהם קוראים משרד החינוך. האמת ששמם האמיתי צריך להיות משרד ההתייונות. או המרכז ללימודי התייוונות ושינוי זהות. אין לחרדים לדבר השם שום עסק עם המתייוונים המסוכנים.

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן