הגר"מ סירוטה, דיין ומו"ץ בבית הדין של העדה החרדית בירושלים פוסק כי יש חשש לתערובת חמץ בנוזל המילוי של הסיגריות האלקטרוניות ולאור העובדה כי הם ראויים לאכילת כלב, הרי שחל איסור לעשן זאת במהלך ימי הפסח

הגאון רבי מאיר סירוטה, דיין ומו"צ בבית הדין של העדה החרדית בירושלים פוסק כי יש חשש חמץ בנוזל המילוי של הסיגריות האלקטרוניות ולכן אין לעשן אותם בימי חול המועד פסח.

במכתב מטעם "לשכת הפוסקים" נכתב כי נתבקשו על ידי הגר"מ סירוטה לפרסם את מכתבו, כדלהלן: "נשאלתי ע"י הרבה אנשים בקשר לנוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות בנוגע לכשרותו לחג הפסח הבעל"ט, על כן הנני להבהיר דעתי בעניין, לאחר בירור, ליבון ומיצוי העניין על ידי המומחים לכך התברר מעל כל ספק שבחלק גדול מהמרכיבים יש בהם חשש תערובת חמץ".

"גם בדקתי אישית את הנושא מקרוב והוברר לי שאין זה נפסל מאכילת כלב, ויש שטועמים אותו מלכתחילה ונהנים מגוף הטעם. ע"כ דעתי ברורה בנושא, שחלילה וחלילה מלהשתמש בהם בפסח, ובפרט שיש להשיג היום כאלה אשר הם כשרים למהדרין מן המהדרין לחג, וודאי ובוודאי שאין שום היתר לירא ה' להשתמש עם אלו אשר לא הוברר כשרותם ונקיותם מהחששות החמורים הנ"ל".

לסיום כותב הגר"מ סירוטה: "ובזכות זהירה ושמירה מלהכשל חלילה נזכה השתא לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בבניין ביהמ"ק אמן".