לסערט ויזניץ פשוט אין ברירה הם מפחדיםםםם
שהוא יעשה להם מה שעשה לבעלזא ולויזניץ ולליטאים