רמי לוי שכבר קנה 20% מקופיקס, ירכוש בקרוב 30.01% נוספים מהון המניות של החברה ויהיה לבעל המניות העיקרי ובעל השליטה בה. בעקבות השינוי בבעלות והשינויים המבניים המתוכננים, צפוי מנכ"ל קופיקס, יקי ודמני, לפרוש לאחר כשנה בתפקיד

רמי לוי שכבר קנה 20% מקופיקס, ירכוש בקרוב 30.01% נוספים מהון המניות של החברה ויהיה לבעל המניות העיקרי ובעל השליטה בה.

כחלק מרכישת ה־20% מקופיקס על פי שווי של 105 מיליון שקל, עסקה שרק לאחרונה אושרה על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים, ניתנה לו גם אופציה לרכוש עוד 30.01% מהחברה במשך שנתיים. על פי דיווח בעיתון "ממון", לוי אינו מתכוון להמתין ולנצל את תקופת האופציה והוא מממש אותה כעת.

ביזנעס שימושי

בעקבות השינוי בבעלות והשינויים המבניים המתוכננים (הסבת רוב סניפי "סופר קופיקס" ל"רמי לוי בעיר" ומיזוג חלק מהפעילויות), צפוי מנכ"ל קופיקס, יקי ודמני, לפרוש לאחר כשנה בתפקיד.

ודמני הוביל את המהלך של הורדת מחיר הקפה חזרה ל־5 שקלים, ובה בעת הוסיף עוד מוצרים ב־8 שקלים, בתקווה שהחזרה ל־5 שקלים תחזיר את הקונים לרשת. כעת, כחלק מרכישת השליטה, העביר כץ את הניהול ללוי, בכלל זה את הסמכות למינוי מנכ"ל.

מטה קופיקס, הכולל כ־30 עובדים, יצומצם. חלק מהפעילויות, כמו רכש, ייעשו מהמטה של לוי. השיפור בתנאי הסחר שיביא עימו לוי, בתוספת ההתייעלות ופתיחת סניפים נוספים, אמור להעביר בעתיד את פעילות הסופרים לרווח, לאחר שהפסידו כמיליון שקל בחודש, ולשפר גם את רווחיות סניפי הקפה. כמו כן כוללת קופיקס מפעל לייצור כריכים ומאפים ופעילות ברוסיה, שמתוכננת להתרחב לארצות נוספות.

מקור: http://bizzness.net/