היות והשנה יש לתת מעשר עני, אך מתברר כי למרות שהמשגיחים מפרישים, רבים מהמגדלים לא מעבירים בפועל את הסחורה אל העניים מחשש הפסד מרובה. הבעיה: לפי המשנה ברורה, לא יוצאים ידי חובת אכילת מרור שכן זה נחשב לגזל העני

מכשול חמור התגלה בימים האחרונים כאשר מתברר כי בחלק ממערכות הכשרות, למרות שהמשגיחים מורידים מעשר עני, חלק מהמגדלים לא מעבירים בפועל את המעשר אל העניים, וכפועל יוצא מכך, החסה העולה על שולחנם של עם ישראל בליל הסדר, נחשב לגזול מהעניים.

על פי מידע שהגיע לידי JDN עולה כי רק במערכות הכשרות של הרב אפרתי ושל רבה של בני ברק, הגרמי"ל לנדא שליט"א, מקפידים המשגיחים לוודאות כי המגדלים מעבירים את המעשרות בפועל אל העניים. בבד"ץ העדה החרדית פרסמו רשימה של כמה מהמגדלים המקפידים להעביר את המעשר לעניים, אך הם מצהירים כי ישנם כאלו המקבלים מהם חותמת כשרות, אך לא מעבירים בפועל את המעשרות לעניים.

הגאון רבי משה ברנדסדורפר מציע כפתרון, בעקבות הנכתב במשנה ברורה כי כפי שאין יוצאים במצה גזולה, כך לא יוצאים ידי חובה במרור גזולה, למסור את החסה לעני כמתנה גמורה, ואחר כך לקנות את זה ממנו חזרה.