לחקור מיד את כחלון על קבלת מתנות/שוחד
מה זה ההפקרות הזאת? הצילום ברור!!