זה מה שיקדם את הגאולה? הרי עיקר העניין שצריך לקרב הגאולה ולא להתעשק במשא ומתן ולהקים מדינה שהיא אוייב של היהדות.