גביתם מחירים על תרופות כמו על תכשיטי זהב, זה-הב ושדדתם זקנים וקשישים ומעוטי יכולת,עכשיו תאכלו מה שבשלתם, יא ערפדים.