עם בלי עבר אין לו עתיד
מה קשה להוציא מילה מהפה עכשיו יצאנו מימצרים פה סח.
קשה לומר הקם להורגך תשקים להורגו
בושה מנסים ליצור עם חדש שפה חדשה…
חחח עם בלי עבר אין לו עתיד