בספר אמרי פנחס, להרה"ק רבי פנחס מקוריץ מביא סגולה המתייחסת לגשמים שיורדים בימים שבין פסח לעצרת, ובה כתוב כי "הגשמים שהם מפסח ועד עצרת הם רפואה גדולה לכל התחלואים, שאין כמוהו בכל הרפואות"

סגולה מופלאה לרפואה מופיעה בספר ה'אמרי פנחס' של רבי פנחס מקוריץ, שהיה תלמיד הבעל שם טוב זצ"ל זי"עא. הסגולה מתייחסת לגשמים שיורדים בימים שבין פסח לעצרת, ושם כתוב כי "הגשמים שהם מפסח ועד עצרת הם רפואה גדולה לכל התחלואים, שאין כמוהו בכל הרפואות".

ומבואר שם כי טוב לשתות את מי הגשמים הללו באופן הבא: "לעמוד על הגשם ולגלות קצת את ראשו כדי שירד הגשם על ראשו, וגם לפתוח את פיו בכדי שירד הגשם לתוך פיו מימין. ומעצרת ואילך יש מהם טובים לרפואה".