אגדה עתיקה, ושידוך כפול שמעורר התעניינות רבה בחסידות: שבועיים אחרי שגנב את האפיקומן מרבו האדמו"ר מויז'ניץ, התארס כשהוא מדלג על אחותו המבוגרת ממנו, שמתארסת אף היא שעות בודדות אחריו - והכל נשאר במשפחה

סגירתו של שידוך כפול אינה דבר נדיר ויוצא דופן בציבור החרדי. שידוכים מעין אלו יוצאים לפועל לעיתים קרובות, בדרך כלל בקהילות החסידיוית, אבל השידוך הכפול שבו עוסקת הכתבה, מעורר דווקא עניין רב בחסידות ויז'ניץ, והפך לשיחת היום בקרב החסידים – ויש סיבה לכך.

זה מתחיל לפני שבועיים, בעריכת ליל הסדר של מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א שבה השתתף החתן, אז בחור מן המניין בישיבת ויז'ניץ, בנו של הרה"ח רבי חיים שארף, שוחט בתפקידו, שנמנה עם חסידי ויז'ניץ בעיר אשדוד.

זכה החתן ובליל הסדר גנב את האפיקומן של רבו האדמו"ר. בחסידוץ ויז'ניץ, יש לציין, קיימת אגדה עתיקה שאומרת, כי הגונב את האפיקומן של האדמו"ר – נושע. ובכן, שבועיים לאחר מכן זה קרה. הבחור שגנב את האפיקומן הגיע השבוע בשעה טובה ומוצלחת בקשרי שידוכין, ולא בשידוך רגיל, אלא בשידוך כפול ושונה במעט.

אחרי שמשפחות המחותנים קיבלו את ברכתו והסכמתו של רבם האדמו"ר, יצא השידוך הכפול לפועל, כשהבחור לבית משפחת שארף מתארס עם בתה של משפחת שיינברגר – אף היא משפחה ויז'נצאית – שעה שהוא מדלג על אחותו המבוגרת ממנו, שמתארסת אף היא עם בנה של משפחת שיינברגר, כל זה בהפרש של מספר שעות.

יצויין, כי בחסידות ויז'ניץ נפעמים עד כלות מכך שהאגדה התגשמה, ובצורה בלתי רגילה, וכאמור, דבר השידוך הכפול מעורר התעניינות עצומה בחסידות.