צילום אילוסטרציה: פלאש 90

"ותכליתם לעקור יסודי הדת" / היחס החרדי ליום העצמאות

יום השנה ה-70 לפרוץ המדינה, צריך היה להיות יום של חשבון נפש אמיתי. מאזן של רווח והפסד, בפרספקטיבה של אלפי שנים, האם אכן זו המדינה, לה ייחלו חוזיה והוזיה / 'יתד נאמן' בטור נוקב לקראת חגיגות יום העצמאות השבעים למדינה

לא הרבה נשאר מהשמחה הגדולה שפקדה את היישוב היהודי בארץ ישראל, ב-29 בנובמבר 47' למניינם, כאשר האו"ם החליט על סיום המנדט הבריטי והקמתה של מדינה יהודית לעם היהודי בארץ ישראל. באותו לילה היסטורי יצאו המונים לרחובות הערים ורקדו עד כלות הכוח. התקווה לעצמאות ולפתיחת דף חדש בחיי העם היהודי המדוכא והשבור, שנתיים בלבד לאחר תום השואה האיומה, פיעמה בלבבות רבים. הציונות ההרצליאנית וחזונה להקמת מדינה יהודית, הגיעה לשיא. האיום המוחשי של מיליוני ערבים, אשר איימו להכחיד את היישוב היהודי הקטן בארץ ישראל, התגמד מול עוצמת התקווה.

מעטים ממש עמדו באותם ימים מול הסחף הנורא של הלאומנות הציונות, שאיימה לכלות כל חלקה יהודית טובה. היה צריך עוז רוח ותעצומות נפש, כדי להאזין להתרעותיהם של גדולי ישראל, שראו בעין הבדולח שלהם כי 'מרשעים יצא רשע'. רבים וטובים, לא עמדו מול הגלים הלאומניים הסוערים, והצטרפו ל'חגיגות הנלהבות' על הקמת המדינה היהודית. 48 שנה קודם לכן, כתב מרן הגר"ח מבריסק זצוק"ל, את איגרתו הידועה בדבר כוונותיה של התנועה הציונית, אבל באותם ימי האופורייה, הם נשמעו כמעט בלתי רלוונטיים מול גלי השמחה, העליצות והתקווה שפיעמו בלבבות השבורים.

כך כתב מרן הגר"ח באיגרת מיום י"ט באלול תרנ"ט: "ותכליתם כבר הודיעו ופרסמו, כי היא לעקור את יסודי הדת, ולתכלית זו גם לכבוש את מקומות מושבות ישראל, בכדי שיהיה זאת לעזר למטרתם, וכאשר כבר הודיעו כל אלה וגילו מחשבתם במכתבי-עת, ומה נוכל עוד להוסיף דבר בזה. האם ייאמנו דברינו עליהם, מאשר הם אומרים ומגלים בעצמם? לא יאומן כי יסופר כי אחרי התגלות זדון לבם מפי עצמם, עוד יימצאו מהישרים בליבותם שיתחברו להם – אשר זה מביא תימהון גדול על כל קהל הגולה, כי יתנו להם מקום ואחיזה לעניינם. ואיך ימצאו גם משענת בעת שנודע כי היא חטאת הרבים".

"ועל פי זה מצאתי כי הצדק עם מע"כ שי', כי ידברו יחד יראי ד' ויצעקו מרה בפירסום בהודעת הדברים מה שהודיעו הציונים בעצמם, וזאת אחת יימצא בה יתירה לטובה, כי יהיו הדברים יוצאים מלב טהור, אולי תהיה זה לרפאות המון בית ישראל, אשר לא הושחת ליבותם ושבו מעליהם ורפא להם, ויידעו להיזהר בנפשותם לבלי להתחבר לעניין שהוא הירוס הדת ומכשול לבית ישראל".

היום, שבעים שנה לאחר יום הכרזת המדינה, נראים דבריו של מרן הגר"ח זצוק"ל – "ותכליתם… לעקור יסודי הדת" – רלוונטיים  מאין כמותם. הרבה לא נותר מהחזון ההרציליאני האוטופי, אבל החלום 'להיות עם חופשי בארצנו', חופשי מתורה, חופשי ממצוות, חופשי מכל שעבוד לעבר ההיסטורי, חופשי מהקשר האלוקי לתורת הנצח, זהו עדיין יסוד השקפתם של נושאי הדגל הציוני האמיתי, זה שהונף בקונגרס בבזל, זה שאותו הובילו מנהיגי הציונות שהצליחו להערים ולהונות יהודים כשרים וטובים, כאילו ויש קשר בינם לבין יהדות של ממש.

די לקרוא את אשר מתפרסם עוד ועוד, על מסע השמד השיטתי שהתנהל במחנות העולים מארצות המזרח, על ידי ההנהגה הציונית, שמטרתה היתה להכחיד כל זכר של יהדות מקרב מאות אלפי יהודים שהתקבצו לארץ הקודש, מתוך אמונה תמימה כי כאן יגיעו אל המנוחה והנחלה היהודית. שליחי הממשל הדיקטטורי שהקים את המדינה, פעלו ברוע ואכזריות, כדי להכרית מלב העולים – בעיקר הדור הצעיר – כל זכר ליהדות, ואילולי רוב חסדו יתברך ומסירות נפשם של יחידים, לא היה נשאר שם ושארית לקהילות קדושות ומפוארות, שמסרו נפשם באלפיים שנות גלות, למען שמירת היהדות בטהרתה.

אלו הטוענים בלהט, כי מעולם לא היתה פריחה מבורכת כל כך של עולם התורה, כמו בחסותה של מדינת ישראל, מסלפים את האמת העובדתית. הרי בעינינו ראינו, כיצד נהגה הממשלה הישראלית ביחסה לעולם התורה, בפרק הזמן הקצר בו ניתנה לה יד חופשית לפעול, בלא שהיה לה צורך בתמיכה חרדית. אלו קולות צהלה ושמחה בקעו מפי 'ראשיה, שריה ויועציה', כאשר היתה להם אפשרות לחתוך בבשר החי ולגדוע באחת מאות מיליוני שקלים מתקציבי עולם התורה, הניתנים – יש להדגיש ולשוב ולהדגיש – בזכות ולא בחסד! זוכרים אנו גם כיצד זכו לתמיכתם שותפיהם לכסאות השרד  עם הכיפה המחוררת, אלו הטוענים בלהט כי למדינת ישראל הזכות בפריחת עולם הורה, ואשר ביום פקודה שיתפו פעולה במלחמת החורמה הממשלתית כנגד לומדי התורה.

הצלחתה המסחררת של התנועה הציונית, לעקור את היהדות מרוב מניין ובניין של העם היהודי, עדיין לא מספקת את ממשיכיה, כל עוד לוחשת הגחלת היהודית בלבבות רבים. האחוזים המרשימים של אוכלי הכשר, מתעני יום כיפור, נרתעי אכילת חמץ, גם מקרב אלו שאינם מוגדרים כ'שומרי מצוות', היא לצנינים בעיניהם. הם מחפשים כל דרך כיצד לעקור את הכל. הכישלונות המחפירים שלהם בגידול וחינוך הדור הצעיר על ברכי ההומניזם והאנושיות הבסיסית, לא פוקחים את עיניהם לראות לאיזה תהום הם מובילים את האומה, והם לוטשים כל העת עיניים חומדות בחינוך התורני הטהור, במטרה להחדיר בו את ארסם כדי לערער את יסודותיו ולפגוע בפירות החמד שלו.

ועדיין לא עסקנו בבית המשפט העליון, 'פאר היצירה הציונית', אשר שם לו למטרה, לעקר מתוכן את מעט ההשפעה שיש לשליחים החרדיים במוסדות השלטון, באמצעות סידרת החלטות, ההופכת את 'בית המחוקקים' הישראלי, לגוף חסר השפעה וממשות. עדיין עומדת ומאיימת חרב הפיפיות של החלטת הבג"ץ, לבטל את הסדר דחיית גיוסם של לומדי התורה, גם במחיר קריסה טוטלית של שרידי האמון מקרב נאמני התורה בטהרתה לדמוקרטיה הישראלית. אולי בזכות המסתננים האפריקאים, תימצא נוסחת הפשרה של 'חוק ההתגברות', שתאפשר לכנסת לחוקק חוקים מבלי שבית המשפט יבטל אותם בהינף יד. ואם זוכה הציבור החרדי לתקציבים שונים בזכות השוויון לערבים, יזכו לומדי התורה ללגיטימיות חוקתית בזכות השוויון למסתננים…

יום השנה ה-70 לפרוץ המדינה, צריך היה להיות יום של חשבון נפש אמיתי. מאזן של רווח והפסד, בפרספקטיבה של אלפי שנים, האם אכן זו המדינה, לה ייחלו חוזיה והוזיה. האמנם הם רצו לראות עוד איזו ישות מדינית זעירה על פני הגלובוס ותו לא? האם הם לא חלמו על מדינה שתהיה אור וסמל לאומות העולם, וכל רצונם היה לראות כיצד המוח היהודי מתכנן את 'כיפת ברזל'? אבל כעצת פרעה בשעתו, להכביד את העבודה על האנשים, כך בלהט החגיגות, במות הבידור והריב הנואל על 'טקס המשואות', תיכנס מדינת ישראל לעשור השמיני לקיומה, כאשר אין מי שיתפנה להרהר האמנם היה כדאי לעבור את משברי הגלות, כדי שנזכה 'לנפנף על האש' ביערות הקק"ל?

41 תגובות

זה שמדינת ישראל זה לא מוצר מוגמר. ידוע
ומי שהקים את המדינה לא אהב את החרדים . ובית המשפט וכו וכו זה לא קשור לזה שאנחנו מודים לאלוקים שהביא עלינו את כל הטוב של מדינת ישראל עם אחוזי התבוללות הקטנים בהיסטוריה ושמירת מסורת של רוב רובה של היהודים פה . ועל פריחת עולם הישיבות אני בכלל לא מדבר .
אנחנו מודים לה' על הכל וזה לא איכפת לנו מה לפיד או בית המשפט רוצים . אנחנו רואים מה קורה בשטח .תודה לך ה ….

תמימות שאין בה גרם שכל
רק מי שעיוור יכול לומר כך….
מי שלא רואה את הנזקים!!!!שמרובים על אי אלו רווחים

לא מסיכם איתך y.d לפיד וכו' זה כן משנה לנו. להודות לה' זה לא חידוש.. כי בין על הטוב ובין על הרע יהודי מאמין תמיד מודה לה'.. הבעיה שמאחורי ההודיה של הכיפות הסרוגות מסתתר שקר ענק שאנחנו מכחישים בכל התוקף שכביכול כבר נגאלנו ולזה ציפו אבותינו חלילה.. את ההודיה הזאת אנו מכחישים! אל תנסו לסבן אותנו במוסר לא במקום "מה אתם לא רוצים להודות לה'??". גם על הצרות אנו מחוייבים להודות.. נודה לה' בכל מצב אבל לא נודה להם שהנה הגיעה גאולתנו לפני 70 שנה. זה שקר גדול וארוך כמו הגלות!!

כך גאולתן של ישראל, בתחילה קמעא קמעא.
כולנו יודעים לשיר ש'בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש ואומר לישראל: ענווים ענווים, הגיע זמן גאולתכם! ואם אין אתם מאמינים…'
הרי, שתיתכן סיטואציה בה תבא הגאולה, יבא משיח בן דוד, יבנה בית המקדש, והחרדים? החרדים עדיין לא יאמינו…

הרה"ק ר' אהרן מבעלזא אמר כששמע על הקמת המדינה "שזה חסד מהרבש"ע שיהודים יהיה להם איפה להניח את הראש

אני כן מודה לשם על זה שכבר 70 שנה אנחנו חיים כאן בארץ שלנו בביטחון הרבה יותר מאשר כשהיינו באירופה בספרד או בכל מקום אחר, אמנם פיגועים יש כאן אבל פוגרומים אין כאן בארצנו הקדושה אנחנו לא ניתנים למיסה ולביזה,
וזה שלא על פי דעת תורה זה אכן מצער אותנו מאוד וזה כואב לנו ועל זה לא רק פעם בשנה אנחנו זכרים אלא כל יום אנחנו מתפללים ומתחננים "החזירנו בתשובה שלמה לפניך" אנחנו מתפללים גם עלינו וגם על כל אחינו,
ומי שאומר שממש לא יותר טוב כיום ממה שהיה בעבר סליחה על החריפות אבל זה בלבולי מוח ודברע הבל אנחנו גם יודעים טוב מאוד כיום את הגבולות בינינו לבין אחינו הטועים ואנחנו גם יודעים לא להקצין כי האמת שלנו כבר ברורה לנו,
ועוד דבר שונאי דת תמיד היו וכשהם בשלטון הם גם מצפצפים זה לא משהו חדש….
ולמבין ינעם.

אמת שצריך להודות לה' על כל הטוב, אך אין קשר בכך למדינה ולציונות שרק הזיקו ומזיקים ליהדות, ולהוסיף שבגלל הממשלות למיניהם נהרגו כמות גדולה של יהודים הי"ד, בעקבות הסכמי אוסלו הארורים, וכדומה,
ובכלל ידוע כי רובם ככולם של גדולי ישראל מכל החוגים לחמו נגד הציונות.

תודה על הכתבה היפה כיהודים חרדים אנחנו צריכים טוב טוב מילון פעם…לזכור ולדעת את ההיסטוריה החרדים.והמדינה מה עשו ליהודי תימן להרבה יוסף חיים זוננפלד.המדינה מוסד שב.כ רצו להרוג אותו …..את עורך הדין הרב דאהן הרגו מיסדי הציונות בגלל שהיה תוכנית לפתוח קהילה בירדן וזה היה לקראת סיום הרגו אותו בדם קר הדמקורטיה היחדה במזרח התיכון..אבל צריך לראות את הנס הגדול שקרה ליהדות החרדית אחרי השואה קמה לתחיה ותוססת ופרצת ימה וקדמה על אפם וחמתם של מחרפי ומשנאי השם….

אוי לעיניים שכך רואות!
עצם זה שיכולים לכתוב כאלו מילים מראה שעברנו שבעים שנה בתוך הגלות הנוראה הזאת
הנקראת -שמד'ינת ישראל-
לפני שבעים שנה עמדו ורעשו כל גדולי ישראל מכל גווני הקשת החרדית (לאפוקי המזרחי כמובן) ואמרו שזוהי צרה גדולה לעם ישראל שאין כמוה!
והמפורסמות אין צריך ראי' אבל יואיל נא הכותב הנ"ל לעיין קצת בספר -בעיות הזמן-
מהגאון הגדול ר' ראובן גרוזובסקי זצ"ל שהזהיר בענין זה רבות
ויה"ר שנזכה כבר לגאולה "האמיתית" והשלימה במהרה בימינו אמן!

אכן מודים להשם על כל הטוב, אבל קשה לנו לשמוח כשאנחנו יודעים שרובו של עם ישראל אינו שומר תורה שזהו העיקר כשבעצם נמצא במצב של שואה מבחינה רוחנית.

א"כ ההודעה לה' היא בכל יום ללא קשר למדינה

הקב"ה מודים אנחנו לך על כל הטוב שגמלת לנו. על אוויר ארץ ישראל דמחכים! על כל פסיעה שזכינו לפסוע בארצינו הקדושה! על כל חיל ולוחם לפני ואחרי קום המדינה שנתן את חייו על קידוש שמך הגדול! ועוד יותר על כל חיל קרבי שהיה מוכן להקריב את נפשו וב"ה לא דרשת ממנו את כל נפשך ויש כאלו יותר מליון במשך 100 שנים האחרונות! על כל בתי כנסיות ובתי מדרשות שנבנו בסיוע כספי המדינה! על מליוני שעות לימוד תורה שקבלו ממון מכספי מסים של אזרחי המדינה אם בתקציבים ישירים לישיבות ואם בכל מיני דרכים עקיפים כמו קצבות ילדים וזקנה שמשחררים אנשים ליותר שעות לימוד תורה! תודה על מערכת בריאות שהיציל חיים במאות אלפים במשך 70 שנה בין חיי שעה קצרה וגם אלו שזכו ועוד זוכים לאריכות ימים בגלל טפול רפואי מסור ומציל חיים בזכות מסים שאסף מערכת השלטון של מדינת ישראל! ואילו פינו מלא שירה אין אנו יכולים להודות לך מספיק על המתנה הגדולה שנתת לנו. בעזרתך נמשיך להכניס שפורים ועוד לימוד תורה ועוד חזרה בתשובה! עם מבט קדימה ורצון לשפר עוד נראה ונשבח את הקב"ה על כל הטוב שהוא גמל וגומל לנו!

כל מילה נכונה.
שלא תאריך המדינה ימים, גיל 70 הוא מספיק מבוגר, שתפנה מקום לצעירים ממנה..
שתתמלא הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים ומלאה הארץ דעה והשכל.

כתבה מגמתית ומזויפת.
עושה דיסא אחת מהמדינה והממשלה.
המדינה היא מסגרת נייטראלית.
הממשלה מורכבת מאנשים. לפעמים חילונים ולפעמים לא. תלוי בדעת הבוחרים.
החילונים רוצים לחלון והדתיים החרדים רוצים לעשות כרצונם הם.
אבל במסגרת המדינה זכו העסקנים לקבל תמיכה גדולה ובעקיפין פריחה גדולה לעולם התורה שכמוה לא הייתה.
וזה לא היה מתאפשר לולא הבריאה שנקראת מדינה.
הממשלה עושה את החוקים ולא המדינה.
אם מישהו רוצה לשנותם יש קלפי.
הבג"ץ זו אכן צרה צרורה, אבל אם היה רוב חזק בעד שינויים בחוק גם זה היה עובר.
אין מה לעשות במדינה הזאת דעת הרוב היא הקובעת.
כמו כל מדינה מתוקנת בעולם.
לכן כותב הטור הזה רוצה לבלבל את הדעת בשביל שיטת קנאות שלו. שבעצם פשטה את הרגל.
שכן לפי השיטה שלהם, לא היה צריך אף יהודי מאמין פה, מחוץ למקבלי "שקל הטהור "
לכן הם נגד בחירות כדי שהמצב לא ישתפר ויוכלו להוזיל דמעות תנין.
אבל ב"ה שמציל אותנו מפני מנדינו משמאל ומימין

הזדעזתי לשמוע דברי הבל בתגובות האלו ואני שמח שאפי' באתרי האינטרנט מבינים שהמדינה היא יסודות לעקירת הדת ומי שמודה לציונים על ה'טובות' כביכול שעושים לנו הרי הוא ככופר בעיקר רח"ל

בעניין ההודייה לשם ית' וודאי שחייבים להודות לשם גם לטוב וגם מה שאנחנו חושבים שלא טוב. כי באמת הכל לטובה. נכון שקיימת מדינה על אדמת ארץ הקודש וכבר 70 שנה אנחנו עדיין בחינת גלות. רוב היהדות בעולם עדיין יותר מ50% נמצאים בחו"ל. לא ידעתם? תבדקו אותי. אז הרוב חיים בגולה. ועדיין עומדים עלינו לכלותינו מכל הכוונים. והציונות מכחידה את היהדות מזה 70 שנה והחטיאה רבבות גולים שהגיעו עוד מלפני קום המדינה ואלה שהגיעו אחרי השואה. כולם עברו שטיפת מוחין לשנות את פני היהדות בבת אחת. ממש תוך שנים ספורות יהודים טובים הורידו זקנים הפשילו ציציות והלכו לעבוד ולהיות משוחררים ממצוות, עצמאים לגמריי. פתאום אין להם היסטוריה. אין להם עבר ולא שמץ של מושגי יהדות. והילדים שנולדו כבר קיבלו חינוך חילוני לגמריי ללא ערכים יהודיים. ואתם יודעים מה? גם על כך תודה לשם. הכל לטובה. כך קרה לנו בגלות הקשה פה במדינת ישראל. והעיקר לא לפחד כלל. לא ליפול לרשת הציונות המרה. כאן השם בוחן אותנו.תישארו יהודים? תהיו חזקים? ילדיי האהובים, אני יאפשר להם להקים מדינה ואתם היהודים החזקים תחזיקו מעמד. 40 שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם, והם לא ידעו דרכי. וכעת לאחר 70 שנה והבן אינו יודע לשאול. אכן הרבה סימנים שגאולה קרובה לבוא. ועם כל זאת החזיקו מעמד. בקרוב תתבשרו שהכל היה לטובה לגאולה המייחלת. תתעודדו. זה קרוב מאד.

זה שההשגחה העליונה סבבה שיצא דבר טוב ליראי ד' ממחשבה רעה שהיה למיסדי המדינה, למרות רצונם, לא מחייב שום הכרת הטוב לרשעים, כמו שאמר רשב"י על הרומאים שבנו שווקים וגשרים.
ברור כשמש שראשי הציונות, ההסתדרות והסוכנות, רצו לחלן את כל כלל ישראל, ואף לא נקפו אצבע להציל את שארית הפליטה מאירופה העשנה.
אל לנו להכיר טובה להם על הנזק הנורא שגרמו לכלל ישראל. על זה שיש מקום ליהודים לחיות וללמוד תורה, שום למרות רצונם של ראשי המדינה, יש אך ורק להודות לו יתברך.

המדינה הוקמה על מנת להכחיד שם שמים
נקודה
ואנחנו מודים לה' שלמרות המדינה עולם התורה פורח
ולא בזכות. המדינה
דברים מציאותיים המדינה היא אנטי אמונה אנטי הכל, ואסור להודות על המדינה, צריך לבכות על כך שיש מדינה כפרנית
ותתפלא אני לא עצניק לא מאה שערים
פשוט זאת האמת לאמיתה, הם רוצים להחריב את הדת בין ימין בין שמאל, הרי הכל פה תלוי על בלימה, ראה קדנציה קודמת

אוי אוי חילול ה' נורא חילול ה' נורא
כל הסיבה שצריך להודות על המדינה, זה מדין כשם שמברך על הטובה
אבל כל המדינה הזאת היא נוראה ואיומה
ממש נוראה ואיומה
פריצות, כפירה,
ובגשמיות אין מה לדבר
מי יכול לגמור את החודש במדינה שירים אצבע
זה נקרא הצלחה ש95% מהתושבים מחזירים משכנתאות והלוואות, ומשלמים על לחם 7 שקל בערך
כבר עשרים שנה שהמשכורות אותו דבר
והיוקר מאמיר, זה נקרא מדינה

זאת מדינה
שלנסוע בירושלים אתה חייב לחכות לאוטובוס שעות, ולעלות לאוטובוסים דחוסים בלי מזגן
וכולם יודעים מזה ולא עושים כלווווווווווווווווום
מדינה שרק בירוקרטיה יש בה
ניצולי שואה חיים כמו כלבים
זאת מדינה

כל תקופה בכלל ישראל הוא דבר שנכתב מלמעלה ויש את מסובב הסיבות רבון העולמים שסיבב שתקום מדינה לעם ישראל כחלק מההיסטוריה של כלל ישראל במשך הדורות
כידוע דבריו של כ"ק אדמו"ר מהר"י מקארלין סטאלין שהתבטא שמדינה יהודית היתה צריכה לקום
כלומר א"א להכחיש דבר שסוסב הקב"ה מלמעלה

אגב אחרי שבעים שנה ניתן באמת לראות האיך ישנם הרבה מאד מהחרדיים שחוגגים עצמאות עם מנגלים למיניהם
זהו זה
עברו להם שבעים שנה

לא נשאר רק להתפלל
לגאולה השלמה

ולא להיות מ4 חמישיות שלא נגאלו ממצרים

מי שלא רוצה לחיות כאן, מוזמן לפנות את מקומו. מרגלים ומוציא דיבת הארץ.

חברה כל מה שאתם אומרים זה עובדות אמתיות כולכם צודקים.
אבל…. דתי באשר הוא שרוצה לחגוג לא יחגוג וישמח בתאריך ה באייר שבו קמה מדינה חילונית
אלא יחגוג עם עצמו יום יום ויעשה על האש כל היום רק לא ב- ה באייר שהרי זה סמל של חילוניות.

מי יתן ונחזור לחיות תחת השלטון הבריטי או התורכי…

אמן כי יהי רצון ושכבר ילמדו תועים בינה
כמה חשכת הגלות גרמה לכך ליהודים מתוכינו להודות על מחריבי הדת שעקרו שמע ישראל ממליוני יהודים וגרועים מכל אויבינו שבאומות וכמאמרם ז"ל גדול המחטיאו יותר מההורגו [לא משפט שלי אלא בש"ס שנכתבה בדור שהיום אסור לומר אותו..]ולואי ויאמר לצרתינו די

אז נכון שהיו פשעים אדירים וחילנו את רוב יהדות תימן וגזרו פיאות
ותכלית הקמת נמדינה היא החרבת הדת כהגרח"ס
אבל מה זה קשור למציאות נמופלאה שיש לנו בארץ ישראל. אולי חילון עדות המזרח זה היה סוג של בירור מה' כאמרם הושע נא ג'שעות
אם נניח שהיטלר כפיתרון סופי להשמדה היה מגלה את כל היהודים לארץ מסוימת עם שילטון משלהם וכל תכליתו היא לרכז את היהודים שם להשמדה ובסופו של יום לא הצליח להשמיד האם היינו שונאים את הארץ המסוימת ושילטונה בגלל שתכלית הקמתה היה בשביל להשמיד יהודים?
לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו
ולאיזה טומאות הגיעו במצרים מט שערים ובכז הכרת הטוב ולא תתעב

כנראה המגיב בשם חיים הוא נער מזרחיסט או ציוני אחר בקשת הסקאלה שבין חרד"ל לחילוני.
צריך להיות עיוור-חרש-אילם-טיפש וסתום בשביל להגיב תגובה שכזו.
המדינה מייצרת שמד רוחני לכל אורך הדרך! כבר 70 שנה מתעקשת להעביר יהודים על דתם, כל הדודים שלי חילוניים רק בגלל שסבא שלי עלה מצפון אפריקה בשנים של קום המדינה והחברים שלך מממשלת ישראל (שמחלקת הרבה הרבה כסף לישיבות ולכויללים ותומכת תורה…) ובכן, הם תפסו אותו וחינכו אותו מחדש ונישלו אותו ואם הילדים שלו מכל זיק אמונה וקיום מצוות.
אז על מה אתה מדבר???
תחשוב קצת! תתבונן קצת!
להודות להם??? לעזאזל.

קודם כל המילים שרצות כאן ברשת כמו: טיפש עיוור סתום
אלו לא המילים שאיתם אמורים להתנסח בני תורה.
דבר שני. כן אנו מודים להקבה שששלח שליחים להקמת המדינה שיש לנו את הכותל קבר רחל מערת המכפלה ועוד מה שלא היה לו לא קמה המדינה
זה שהמדינה נוהגת לא לפי התורה זה כבר נתנה רשות בחירה
ולו יהי שימי המדינה יארכו לנצח נצחים
תוך קיום מצוות ושמירת התורה של כל יהודי העולם

אין קשר בין תודה לה לבין המדינה.
זהו! עוד מעט זה נגמר.
70 שנה לכל הערב רב שיושבים בכנסת ומנסים להחריב את היהדות החרדית האמיתית (ומצליחים!).
כך כתוב בזוה"ק וכך גם אמר הח"ח שיקרה לאחר 10 שמיטות.
רק להתפלל ולהתחזק באמונה.

ואני יוסיף לכל המגיבים הטפשים שאומרים שצריכים להודות להשם על המדינה , נכון שצריכים להודות אבל צריכים להודות שאל אף שיש מדינה ציונית שמנסה כל עת להחריב את הדת וכל הזמן חושבת איך לבולל את החרדים במגזר הכללי פעם הם מנסים ע"י גיוס בנים ובנות רח"ל שהמטרה היחידה הוא לבולל את הציבור החרדי בכור ההיתוך כפי שהם הצהירו על זה כמה פעמים , והרי הם לא צריכים את החרדים יש להם מספיק כח אדם , וכן באקדמיה שמנסים למשוך את הציבור החרדי לשם שבפועל אם חרדי מנסה להשתלב לשוק העבודה אף אחד לא צריך אותו , אלא מה המטרה מכל אלו ? רק לבולל את הציבור החרדי , ולהשפיע על דעת הקהל של הציבור החרדי כאילו מדינת ישראל היא טובה כלפי החרדים שבאותו זמן הם משרישים המון כפירה בציבור החרדי , רציתי לשאול לכל המגיבים האלו מה שווה בחור שלומד ובראש יש לו דעות אפיקורסיות? , ולכן אני חוזר שוב שאנו צריכים להודות לה' שבמשך 2000 שנות גלות נשאר עדיין יהודים חרדים על אף כל הגזרות ועל אף הגזרות של היום מתחת גלות הציונים ואנו מחכים ומתפללים כל יום לביאת המשיח ולביטול מלכות המינות והרשע בביאת גואל צדק במהרה בימנו אמן.

אני קורא את שלל התגובות, ואני תמה: מדוע מנהיגי הציבור והמחנכים לא דואגים להנחיל לדור הצעיר השקפה יהודית בעניני השעה. האם השקפה צריך לקרוא רק בעיתון או באתר החדשות החרדי?

חבר'ה להרגיע אמנם אין לכל יהודי אשר באשר הוא יקרא חלק ונחלה ברעיון הנתעב של הציונות רח"ל אבל אל תשכחו את המעשה הידוע מהרה"ק ר' יואליש מסאטמאר זיעוכי"א שלאחר אחד המלחמות באו לבשר לו שנהרגו כך וכך חיילים ופרץ בבכי מר לשמע הבשורה אותם שוטים שהיו סביבו תמהו למה אין הוא שמח שמחה גדולה במפלתם של הציונים שנואי נפשו אמר להם שוטים שבעולם אמנם רעיונותיהם מסולפים ומעוותים אבל ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא. אז ברור שאין לנו כלום עמם ועם חאגותיהם אך במקום להתפלסף ולהשמיץ אחד את השני הבה נאחז אומנות אבותינו בידינו ונתפלל שילמדו תועים בינה ומלאה הארץ דעה את הוי"ה כמים לים מכסים בבא ל'ציון' במהרה בימנו אמן ואמן

שכל יהודי עצם מהותו זה לעשות טוב גם אם נראה כלפי חוץ שעושה רע וכן כתבו גדולי החסידות ולכן גם אם המטרה היא לרע מפרשנים לטוב וזה לא דומה לרומאים שגם לגבם היתה מחלוקת תנאים
וגם כוונת הרה"ק מקרלין שהממשלה היהודית היתה קמה בכל מצב רק שהבחירה היתה האם להקימה על אדני ההלכה או על אדני הדמוקרטיה ולכן להתפלל שהמדינה תונהג כהלכה ולא שתיבטל המדינה ורואים זאת מנסי נסים 70 שנה שהמדינה היא נצחית ורק בביאת המשיח היא תהיה מדינת הלכה

גם בגאולת מצרים היו רבים או רובם שלא השתתפו וחשבו שמשה מעצמו הגיע
וגם בבית שני באו מדלת העם עם עזרה ועל נאמר בגמרה שאת היו באים כולם בית שני לא היה נהרס
וגם כיום יש נבערים שחושבים שהרצל או בן גוריון הקימו את המדינה וחשכו עינהם מראות כי השם פעל כל זאת ולא זו בלבד לנבערים שאינם יודעים מאומה על המלחמות בקום המדינה שהיו נס גלוי .שאפילו בארצות הברית לא מזכירים את מלחמת ששת הימים בתואנה שאת המלחמה הזאת אין הסבר .ואנו עוד נתהה על קום המדינה ועל כל הטובה שעשה לנו בורא עולם .אבל על דבר אחד אין עוררין שאם החרדים היו מקימים את המדינה מסופקני אם הייתה מחזיקה והיה עולה בידם בגלל שנאת החינם שקיימת שם .אשכנזים וספרדים חסידים וליטאים וכו "איש את רעהו בלעו"

אמת ויציב.
באמת, מעיקרא דדינא פירכא…
אין חדש תחת השמש ותחת השמד. כבר אמרו חז"ל, בקש לבן לעקור את הכל. רק שפה הוסיפו את הצבע הכחול ללבן בדגל שלא היה בדגלי מדבר… והרי לך כחול-לבן הארמי "לתפארת מדינת ישראל" . ועכשיו יש לי קושיא ומי שיתרץ אותה, גאון יאמר לו. למה את מד"א כינו מגן דוד אדום? ( ובדגל הוא כחול?)

אשפר להתווכח על פרשות אבל על המציאות אי אפשר! הרי כולם מסכימים שבית המקדש השלישי טרם נבנה ומלכות בית דוד טרם הושב על ישראל.. ולזה אנו מצפים וציפו אבותינו…

חזק ביותר וגם הרב מאיר מאזוז בבית נאמן אמר שהסיבה שהחילונים הקימו את המדינה כי הם לא מפולגים כמונו לקהילות כי אנחנו איש את רעהו חיים בלעו ולכן כבר כמה שנים שהתפללתי שכמה שיותר חסידי גור יעזבו לגמרי את גור ושגור תתפלג לכמה שיותר חסידויות כי כיום …………והתפילה תתקבל במחלוקת בין בני הרב'ה והעסקנים ויגסלבסקי ובורנששטיין

בזהר הקדוש תחילת פרשת משפטים מובא שאותם רשעים שגרמו את חורבן בית המקדש לעתיד לבא יתגלגלו ויבנו את ארץ ישראל וירושלים "בעודם רשעים"
וביארו גדולי המקובלים שרק באופן זה יוכלו עם ישראל לחזור לארצו לקראת הגאולה השלימה
משום שהסיטרא אחרא כשרואה מטרתם לעקור את הכל וכו וכו מסייעתם שיצליחו בדבר זה
אבל כל זה מחסדי ה' יתברך שעל ידי כן המאור שבה בתורת ארץ ישראל שכולה זכה וטהורה יחזירן למוטב
וכפי שעינינו הרואות שדווקא מה שניסו הציונים )כלומר אלו שקראו לעצמם ציונים ובאמת לא מיניה ולא מקצתיה וכפי שהובא בספר הרב מבריסק שנהנה טובא כששהה בחיפה ודרש שם אחד מהתלמידי חכמים שהחרדים יראי ה' הם הם הציונים האמיתיים ונהנה הבריסקרוב מזה ע"ש(
הם הם שהובילו את עם ישראל קמעא קמעא להתבונן שוב ושוב שוודאי יד ה' הגדולה והחזקה הביאנו עד הלום בשביל מהות ועוצה גדולה יותר ומימילא השקר הגדול קרס פעם אחר פעם ורבים מבני הארץ מתיהדים
אכן מעולם לא הבנתי מה שייך לדון בכלל אם יום זה שמחה או עצב
מהיכן הסכמנו שיש יום כזה בכלל וכי משום שמאן דהוא הכריז נהפך הדבר ל"יום"
זה לדעתי טענה שרבים מאיתנו שכחו קצת
ואם כן כולם מסכימים שיש כאן מהלך שמימי ענק וכולו מהמסד לטפחוצ נס אחד גדול שלא מפסיק עד לרגע זה ממש
לכן מה שנישאר לנו להעמיק שיש כאן רצון להכיר אך ורק בכוחי ועוצם ידי וכאילו יש עם ישאל ללא תורה חס וחלילה
ובא יצר הרע בתירוצים שונים וצדיקים להודות ביום זה דווקא וכו וכו
העיקר בשביל להתחבר בצורה עקיפה להסכמה שבשתיקה שיש לנו קשר עמהם
על כן ביום זה ובכל יום נודה לה' ונהללו וכלל לא נתחבר למרשיעי ברית ונתפלל לה' שיאיר את בניו אהוביו לחוש ולהרגיש שאורייתא ישראל וקוקשא ברי הוא חד הוא

למאיר ש
בשנת 1930 הוקם בתל אביב ארגון יהודי לעזרה ראשונה בדומה לארגוני העזרה הרפואית הצלב האדום והסהר האדום הקיימים ברחבי העולם. מגן דוד אדום נבחר כסמלו וכשמו של הארגון, משום שמגן דוד נתפס כסמל המקביל לצלב בנצרות ולסהר באסלאם. הוועד הבינלאומי של הצלב האדום והסהר האדום טוען כי סמליו לא נוצרו לפי מסורות דתיות, אלא מדובר בדגלי שווייץ וטורקיה בהיפוך צבעים. בשנת 1950 קיבל מגן דוד אדום הכרה רשמית של מדינת ישראל, אך הארגון לא זכה להכרה בינלאומית כיוון שהוועד הבינלאומי לא היה מוכן להכיר במגן דוד אדום כסמל נוסף של הארגון הבינלאומי. בסוף 2005 הוחלט ב"וועד הבינלאומי" שכל מדינה שלא רואה לנכון להשתמש בצלב או בסהר, תוכל להשתמש בסמל של מעוין אדום ("הקריסטל האדום"), או בסמל מקומי הנתון בתוך המעוין האדום. לפיכך הסכים הוועד הבינלאומי לקבל לשורותיו את הארגון הישראלי, אך התנה את הדבר בכך שסמל מגן דוד אדום יהיה בשימוש מקומי בלבד, ואילו בפורומים בינלאומיים הוא יהיה נתון בתוך מעוין אדום.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן