"בימים האחרונים התפרסמו ידיעות שכביכול התקבלו החלטות לגבי נתניה, קרית יערים ובית שמש. הפרסומים אינם נכונים", נמסר בהודעה רשמית וחריגה מטעם סיעת 'דגל התורה', שם מבהירים מהו ההליך על מנת להחליף נציג או למנות נציג חדש לקראת הבחירות

בעלי אינטרסים שונים הפיצו ידיעות ודיווחים בכלי תקשורת שונים אודות הכרעות שהתקבלו כביכול על ידי דגל התורה לקראת הבחירות המקומיות, דבר שהביא את סיעת 'דגל התורה' לפרסם הודעה רשמית, הנחשבת לחריגה, הכוללת הכחשה של הדיווחים שפורסמו.

בכירי הסיעה זעמו על הדיווחים השקריים, אשר נגעו בעיקר בנעשה בערים נתניה, קרית יערים ובית שמש. אותם בעלי אינטרסים החליטו להשתמש בשיטה מוכרת, במסגרתה מפרסמים כביכול התקבלו ההכרעות, וזאת על מנת להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות.

בהודעת ההכחשה הרשמית נכתב כי "בכדי להחליף נציג בישוב, או בכדי למנות נציג חדש יש לקיים דיון בהנהלת דגל התורה או גוף מצומצם מטעמה, לקבל את אישור ועדת הרבנים של התנועה והכרעת גדולי התורה שליט"א".

"בימים האחרונים התפרסמו ידיעות שכביכול התקבלו החלטות לגבי נתניה, קרית יערים ובית שמש. הפרסומים אינם נכונים", מדגישים בדגל התורה. "כל החלטה שתתקבל בכל ישוב לקראת הבחירות המוניציפאליות תתפרסם באופן מוסמך על ידי דגל התורה".