ולמה לא הגעת לפתיחת הגבול עם קוריאה, ללחוץ יד גם ל ma baker הצפוני?…