עם מלאת 190 שנה להסתלקותו התגלה קברו של הרה"ק רבי שלום תאומים רבה של העיר שטפנשט ברומניה

התרגשות בקרב שוחרי תורת החסידות עם מציאת קברו של הרה"ק רבי שלום תאומים רבה של שטפנשט ברומניה בסמיכות ליום הילולתו החל היום – ט"ו אייר תקע"ח, נמצא קברו ויום הילולתו של רבי שלום תאומים, אחיינו של בעל הפרי מגדים, ותלמיד הדגל ורב ברוכל ממעז'בוז בעל אור התורה.

הדבר עורר התרגשות רבה בקרב שוחרי החסידות, על תגלית מציאת קברו ועל חשיפת יום היא"צ שלו שלא היה ידוע עד היום, כאשר באתר בית העלמין פעלו במשך שעות ארוכות הרב אברהם יעקב סלמון משטפנשט עם הרה"ג רבי משה מרדכי טוביאס רב קדימה צורן, ועדיין העבודה בשטח בעיצומה, לניקוי המקום וחשיפת שרידי האוהל שהיה קיים עד תשל"ח. וחרב ברעידת אדמה שפקדה את רומניה.

הרב אברהם יעקב סלמון מספר על הסיבות שהובילו לחשיפת מקום קברו "כל השנים ידענו להצביע על מקום בו היה אהל צדיקים בשטפנשט ומשכך סברנו שזהו אהל רבי שלום תאומים, אולם לאחרונה נמצאו בכתבי רבי מנחם ברייאר זצ"ל יליד שטפנשט ואבי האדמו"ר מבאיאן שליט"א בכתבים שמסר לידי הרב אברהם יעקב סלמון ולידי מכון 'תורת אמת שטפנשט' למשמרת, שם כתב שקברו של רבי שלום תאומים נמצא בכניסה לבית העלמין, משכך התענינו היום אצל הגויה השומרת בבית העלמין שאישרה בפנינו שמקום אותו ייחסנו לאהל הרבנים תאומים הוא אהל הרבניות משטפנשט וזו לכשלעצמה תגלית נוספת, ואז הבנו שקבר הרבנים תאומים לא נחשף עד עתה, כך החלו מאמצי החיפוש עד למציאה הגדולה היום בדיוק ביום הילולת דודו ה'פרי מגדים' וערב הילולתו ה190 בדיוק תקפ"ח – תשעח וכפי שנכתב על המצבה שנת "רננו צדיקים בהויה לפ"ק".

החוקר הרב אהרן אויסיבאל שחשף את תורת שטפנשט לפני כ20 שנה מציין כי בעבר פנה לר' מנחם מענדל ברייאר שיאתר לו את קברו של רבי שלום, ולאחר תקופה סיפר לו רבי מנחם מענדל ברייאר כי ביקר בעיר שטפנשט במסגרת ביקורו השנתי ולדאבון לב הקבר נעלם למרות שזכר כי הוא קברו בצד ימין של הכניסה לבית העלמין.

חוקר החסידות ר' אלישע פקשר אשר אף הוא עסק בחשיפת תורת רבי שלום תאומים לאור עולם, מציין כי רבי שלום תאומים הוא מדור תלמידי הבעש"ט הקדוש תלמיד ה'דגל' ותלמיד רבי ברוך ממעזבוז נכדי הבעש"ט הקדוש, וזו התגלית הקדומה ביותר להתפשטות תורת החסידות והבעש"ט הקדוש ברומניה, דבר המלמד על כל האיזור כולו, ובכך יש חשיבות מיוחדת לתגלית ולחשיפת קברו ובסיעתא דשמיא מיוחדת ערב יום ההילולא שלו, יצויין כי רבי שלום תאומים שנתפרסם על שם ספרו 'אור התורה' היה ידוע כבעל מופתים וכמקובל גדול ואף התבטאות האדמו"ר הראשון משטפנשט בטרם הגיעו להשתקע בשטפנשט כי אורו של רבי שלום עוד מאיר על העיר שטפנשט וזה היה 32 שנים אחר הסתלקותו, במוסדות שטפנשט נערכים בימים אלו לבנות מחדש את אהל קברו שנחרב לפני 40 שנה ולשקם ולשפץ את סביבת האהל בו טמון גם בנו הרה"ק רבי פנחס תאומים שכיהן אחריו ברבנות העיר שטפנשט ומסביבה רבים מצאצאיו "אשר כיהנו כמשמשים בקודש הקודשים אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א משטעפאנעשט", כמצויין על אחדים ממצבות האבן שנחשפו בחלקת הרבנים תאומים.