שר העבודה והרווחה חיים כץ: "העלאת קצבת ילד נכה מגיעה בעקבות ההחלטה ההיסטורית של ממשלת ישראל להגדיל את קצבאות הנכים. ההתחלה היא טובה והיעד הסופי היה ונותר- קצבה בגובה שכר המינימום"

הכנסת אישרה את התקנות שגיבש הביטוח הלאומי עבור שר העבודה והרווחה חיים כץ לעדכון הקצבה לילדים נכים בסכום שנע בין 151-200 ש״ח לילד בחודש. הקצבה תשולם רטרואקטיבית מינואר 2018
 
בהמשך להעלאת קצבת הנכות, שעוגנה בחוק שנכנס לתוקפו ב-1/3/2018, ובמסגרת ההסכמות של שר העבודה והרווחה חיים כץ עם האוצר הוקצו 150 מליוני ₪ לטובת הגדלת קצבאות ילד נכה.
 
במסגרת התיקון שאושר היום לפעימה הראשונה שעומדת על 50 מלש״ח לשנת 2018, קצבה לילד נכה בשיעור של 50% תעלה ב-151 ₪ ותעמוד על 1249 ₪ ואילו קצבה לילד נכה בשיעור המירבי, (188%) תיגדל ב-200 ₪ ותעמוד על 4701 ₪. כיום מקבלים קצבה ברמה הנמוכה כ- 19,000 ילדים ואילו ברמה הגבוהה כ-7000 ילדים.

הגדלת הקצבה לילדים המקבלים אותה ברמה הנמוכה באה לתקן עיוות, שכן לקבוצה זו לא שולמה תוספת קח"ן עד היום וההחלטה להגדיל את הקצבה לילדים ברמת הזכאות הגבוהה תסייע למשפחות בהעסקת מטפל לילדים המוגדרים סיעודיים.
 
כאמור מדובר באופן חלוקת הפעימה הראשונה ובפעימה הנוספת הצפויה בשנת 2020, יוקצה סכום בסך 100 מיליון ₪ להעלאות נוספות של קצבת ילד נכה.

 שר העבודה והרווחה חיים כץ: ״ העלאת קצבת ילד נכה מגיעה בעקבות ההחלטה ההיסטורית של ממשלת ישראל להגדיל את קצבאות הנכים. ההתחלה היא טובה והיעד הסופי היה ונותר- קצבה בגובה שכר המינימום״.