לפני ואחרי כל הדברים האלו צריך לזכור כי "ה הוא הנותן לך כוח לעשות חיל", ולא כ"כ להתרברב ,זה ח"ו מזכיר את המצב של לפני מלחמת יום הכיפורים.